Monde­linge vragen Woonin sloopt weer groen


Indiendatum: 1 feb. 2024

Mondelinge vragen 3, 1 februari 2024

De Partij voor de Dieren kreeg vrijdag een spoedmelding van bewoners van een appartementencomplex in Tuindorp[1] over het radicaal snoeien van het groen rondom dit complex. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meerdere egels die daar in winterslaap lagen zijn verstoord en moesten vluchten. De verwachting is dat de egels deze verstoring niet overleven. Bovendien is de egel een beschermde diersoort, die niet verstoord, gevangen of gedood mag worden. We hebben bewoners gevraagd hier een melding over te doen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Woonin gaf aan dat het niet-melden van deze snoeiwerkzaamheden “een foutje” was en dat ze het niet met opzet niet gemeld hadden aan bewoners. Dit is het zoveelste “foutje” en de zoveelste “sorry” van Woonin (en overigens ook andere woningcorporaties) rond het slopen van groen. Bij de vragen van Stadsbelang Utrecht over de bomenkap bij Nieuw Buurland zei Wethouder Eerenberg: “Het is buitengewoon teleurstellend dat het nu wéér misgaat”, en een maand later gebeurt dit. Wij zijn het zat en hebben, samen met GroenLinks, de volgende vragen:

1. Wat is de mening van het college over deze zoveelste misstap van een woningcorporatie als (in dit geval) Woonin rond groen en wilde dieren?

2. Waarom is het per se nodig geweest om het groen rond het appartementencomplex zo radicaal te snoeien en de egels te verstoren?

3. Wat gaat het college doen om Woonin en andere woningcorporaties voor eens en altijd duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met “foutjes”, illegale bomenkap en verstoring van wilde dieren die het al zo ongelofelijk zwaar hebben? Komt er dan nu eindelijk een last onder dwangsom, en zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen op dit punt flink aan te scherpen en andere maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit soort misstanden ooit nog in Utrecht plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

[1] Wij kregen niet boven water om welk appartementencomplex het gaat, maar dat kan Woonin het college vast vertellen.

Indiendatum: 1 feb. 2024
Antwoorddatum: 1 feb. 2024

Mondelinge vragen 3, 1 februari 2024

De Partij voor de Dieren kreeg vrijdag een spoedmelding van bewoners van een appartementencomplex in Tuindorp[1] over het radicaal snoeien van het groen rondom dit complex. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meerdere egels die daar in winterslaap lagen zijn verstoord en moesten vluchten. De verwachting is dat de egels deze verstoring niet overleven. Bovendien is de egel een beschermde diersoort, die niet verstoord, gevangen of gedood mag worden. We hebben bewoners gevraagd hier een melding over te doen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Woonin gaf aan dat het niet-melden van deze snoeiwerkzaamheden “een foutje” was en dat ze het niet met opzet niet gemeld hadden aan bewoners. Dit is het zoveelste “foutje” en de zoveelste “sorry” van Woonin (en overigens ook andere woningcorporaties) rond het slopen van groen. Bij de vragen van Stadsbelang Utrecht over de bomenkap bij Nieuw Buurland zei Wethouder Eerenberg: “Het is buitengewoon teleurstellend dat het nu wéér misgaat”, en een maand later gebeurt dit. Wij zijn het zat en hebben, samen met GroenLinks, de volgende vragen:

1. Wat is de mening van het college over deze zoveelste misstap van een woningcorporatie als (in dit geval) Woonin rond groen en wilde dieren?

Antwoord: Net als de vragenstellers betreuren wij natuurlijk deze gang van zaken. Wij staan voor een groene en leefbare stad, voor mensen en ook voor dieren. Wij
willen juist ook dat het groen meegroeit met de stad en dus vinden wij elke vorm van onnodige verwijdering van groen onacceptabel.

2. Waarom is het per se nodig geweest om het groen rond het appartementencomplex zo radicaal te snoeien en de egels te verstoren?

Antwoord: Daarmee ga ik direct door naar het antwoord op de tweede vraag. Wij hebben natuurlijk contact opgenomen met Woonin. Het gaat om groene hagen bij het complex aan de Ornsteinsingel en Woonin heeft verklaard dat zij de bewoners vooraf hebben geïnformeerd middels een brief, maar deze brief is door een omissie echter niet bij alle inwoners van het complex bezorgd. Dat vinden ze natuurlijk ook erg spijtig. De buurtbeheerder van Woonin heeft enkele bewoners gesproken die de brief niet hebben gehad en heeft daar ook excuses voor gemaakt. Deze brief hebben wij gezien en daarin staat dat de oude hagen worden verwijderd, dat er vervolgens nieuwe hagen worden geplant en dat er wordt gesnoeid. Wat betreft de egels heeft Woonin verklaard dat de hovenier door twee bewoners werd aangesproken over de aanwezigheid van egels. De hovenier heeft tegen deze bewoners gezegd voorzichtig te werk te gaan en bladeren onder de struiken ongemoeid te laten als plek om te overwinteren. Volgens Woonin heeft de hovenier geen enkele egel gezien. Verder laat Woonin ook weten dat zij professionele hoveniers inhuurt die gecertificeerd zijn volgens de regels van de Wet natuurbescherming en de werkzaamheden conform regelgeving uitvoeren.

3. Wat gaat het college doen om Woonin en andere woningcorporaties voor eens en altijd duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met “foutjes”, illegale bomenkap en verstoring van wilde dieren die het al zo ongelofelijk zwaar hebben? Komt er dan nu eindelijk een last onder dwangsom, en zo nee, waarom niet?

Antwoord: Dan het antwoord op de derde vraag. Bij elke situatie moet er natuurlijk eerst worden nagegaan of er een overtreding is en welke overtreding is begaan. Dat vergt een melding en onderzoek. Vooralsnog betwijfelen of hier in deze situatie een overtreding is begaan. De egels in de provincie zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen, zoals ruimtelijke ontwikkelingen, beheer en onderhoud. Verstoring van egels is in dit kader niet verboden en is geen directe overtreding van de natuurwetgeving. Daarnaast is de gemeente bevoegd om te handhaven bij bijvoorbeeld illegale kap van bomen, zoals vastgesteld in de beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen, waarvan ook in dit geval geen sprake lijkt te zijn. Wij hebben naar aanleiding van deze vragen ook contact gehad met onze ecoloog en hier wordt aangegeven dat egels ook vaak een nieuwe plek zoeken om te overwinteren als ze verstoord worden. Ze hebben soms ook al meerdere plekken gehad, omdat ze soms tussentijds ook ergens anders naartoe moeten. Ze verhuizen soms ook naar een ander nest als hun slaapplek niet warm genoeg is. Tijdens zachte winters kunnen ze ook een periode wakker blijven. Ze hoeven hier dus niet aan dood te gaan. Als er overigens wel sprake blijkt te zijn van een overtreding door een woningcorporatie – dus illegale kap – kunnen we hierop handhaven. In zo’n geval kunnen we een herplantplicht met last onder dwangsom opleggen.

4. Is het college bereid om de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen op dit punt flink aan te scherpen en andere maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit soort misstanden ooit nog in Utrecht plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Dan het antwoord op de vierde vraag. Als er sprake is van een illegale activiteit, is dat een overtreding en hebben wij of andere overheden bijvoorbeeld bij overtreding van de natuurbeschermingswet de mogelijkheid om handhavend op te treden. Dat kan bijvoorbeeld door een last onder dwangsom. Tot slot wijs ik erop dat er altijd de mogelijkheid is om vanuit het college in gesprek te gaan over vermeend ongewenst gedrag van corporaties. Daarvoor is een aanscherping van de samenwerkingsafspraken niet nodig. De inkt is net droog en we hebben altijd de ruimte om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

[1] Wij kregen niet boven water om welk appartementencomplex het gaat, maar dat kan Woonin het college vast vertellen.