Monde­linge Vragen Markt voor biolo­gisch groen écht stimu­leren


Indiendatum: feb. 2019

Mondelinge Vragen 5, 14 februari 2019

Middels motie 138/2016 droeg de Partij voor de Dieren het college op een plan te maken voor een volledige overstap naar de inkoop van verantwoord groen (bollen, boeketten, zaden en planten) in de gemeente Utrecht. Het college gaf in een reactie hierop aan dat het marktaanbod van biologisch groen beperkt is, en er daardoor gewerkt zou worden met een ‘duurzame drietrapsraket’, waarbij als eerste geprobeerd wordt biologisch in te kopen, maar in de praktijk uiteindelijk toch vaak gekozen wordt voor niet-biologisch groen. Afgelopen week verscheen in tijdschrift ‘Nieuwe Oogst’ het artikel “Gemeente wil biogroen, maar koopt het niet”. Het blijkt dat gemeenten onvoldoende biologisch groen afnemen, omdat zij vaak kiezen voor de laagste prijs, niet flexibel zijn in de inkoop van soorten en rassen en teveel op korte termijn inkopen. De markt voor biologisch groen komt hierdoor slecht van de grond. Hierover heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Is het college van mening dat de prijs geen beperkende factor moet zijn voor de inkoop van biologisch groen? In hoeverre maakt Utrecht wél de biologische in plaats van de goedkope keuze?

2. Om biologisch groen in te kunnen kopen, moeten inkopers wel een beetje flexibel omgaan met hun keuze voor soorten en rassen, zo lezen we in het artikel. In hoeverre is het college bereid om af te wijken van standaard inkooplijsten, gezien het feit dat dit de biologische inkoop kan bevorderen?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de inkoop van groen langer vooruit te plannen en zo dus aan te sturen op meer/uitsluitend biologisch groen?

4. In hoeverre werkt de Utrechtse duurzame drietrapsraket in de praktijk, in die zin dat er ook meer biologisch groen ingekocht wordt dan vóór 2016?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 14 mrt. 2019

1. Is het college van mening dat de prijs geen beperkende factor moet zijn voor de inkoop van biologisch groen? In hoeverre maakt Utrecht wél de biologische in plaats van de goedkope keuze?

Bij de aanbesteding gaan wij uit van de beste prijs/kwaliteitverhouding die de leverancier kan leveren. De gemeente Utrecht gunt niet op laagste prijs. Wij stellen ook eisen aan de kwaliteit van het groen. In de Utrechtse drietrapsmethode, die in het artikel werd genoemd, gaat biologisch groen altijd voor.

2. Om biologisch groen in te kunnen kopen, moeten inkopers wel een beetje flexibel omgaan met hun keuze voor soorten en rassen, zo lezen we in het artikel. In hoeverre is het college bereid om af te wijken van standaard inkooplijsten, gezien het feit dat dit de biologische inkoop kan bevorderen?

De inkooplijsten worden pas gebruikt nadat eerst de raamovereenkomst is gesloten, conform de eerste vraag. Dat is op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding. In de standaardlijst zijn de biologische producten opgenomen.

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de inkoop van groen langer vooruit te plannen en zo dus aan te sturen op meer/uitsluitend biologisch groen?

Het verder vooruit plannen is een terecht advies. Dat helpt bij het verder ontwikkelen van de inkoopstrategie. Die strategie kan beter aansluiten bij de beleidsdoelen, zoals het duurzaam en biologisch inkopen..

4. In hoeverre werkt de Utrechtse duurzame drietrapsraket in de praktijk, in die zin dat er ook meer biologisch groen ingekocht wordt dan vóór 2016?

De drietrapsraket heeft zeker effect. Wij kunnen dan kiezen voor biologische producten. Wij zijn echter afhankelijk van het aanbod van de markt. Die is zich gelukkig aan het ontwikkelen. Soms is het simpel. Er wordt al een aantal jaren gewerkt met het EU-keurmerk voor biologische bomen, de Skal-bomen, maar die zijn soms niet groot genoeg. Dat probleem lost zich op naarmate de tijd vordert.

Aanvullende vraag van de heer Van Heuven: Voorzitter, als de drietrapsraket werkt - die heeft zeker effect - kan de wethouder dan iets aangeven over de grootte? Vroeger was het percentage biologisch groen laag. Het percentage is nu hoger.

Wethouder: Voorzitter, ik schud de percentages niet uit mijn Valentijnsboeket. Ik kan nagaan hoe de percentages zijn. De eerste uitvraag voor biologische bomen behelst het Skal-keurmerk. De tweede uitvraag behelst de boom met het milieukeurmerk. De derde uitvraag behelst de reguliere boom. Echter, hoe de percentages in de tijd veranderen, zal ik nagaan.