Monde­linge vragen Nóg meer aandacht voor de pracht van de Nacht


(Op 12 oktober 2017 werd actuele motie 163 van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de ChristenUnie unaniem aangenomen in de raad. In die motie spoorden we het college aan actiever dan in 2016 aan de slag te gaan met haar deelname aan de Nacht van de Nacht. In 2017 werd hierdoor de aanlichting van 15 gemeentelijke gebouwen en bruggen uitgezet (memo 27 oktober 2017). Het college riep daarop tevens via het Makelpunt ondernemers op mee te doen aan de Nacht van de Nacht. Én naar aanleiding van het burgerinitiatief tegen lichtvervuiling zouden “De komende drie jaar aanpassingen aan de technische installaties van gemeentelijke gebouwen doorgevoerd worden, zodat ze eenvoudiger én standaard vanaf 23:00 uur uitgezet kunnen worden”. In Utrecht staan 700 gemeentelijke gebouwen en we zijn benieuwd hoe het er nu voorstaat met die technische aanpassingen en met de communicatie over deelname aan de Nacht van de Nacht op 27 oktober 2018.)

Nadat we gisteren mondelinge vragen hadden ingediend over de Nacht van de Nacht die op 27 oktober 2018 plaatsvindt, ontvingen we een raadsbrief die ingaat op concrete maatregelen met betrekking tot lichtvervuiling. De brief ging ook in op de Nacht van de Nacht. We hebben nu de volgende vragen omtrent lichtvervuiling in iets bredere zin:

1. In 2017 werd de aanlichting van 15 gemeentelijke gebouwen en bruggen uitgezet tijdens de Nacht van de Nacht. De brief van gisteren meldt slechts 14 locaties, met een vaag “onder andere” ervoor, waarvan sommige gebouwen niet eens gemeentelijk zijn. Er zijn 700 gemeentelijke gebouwen. Waarom is het aantal dat meedoet dan zo laag?

2. Gaat het college nog in actie komen om dit aantal een stuk verder uit te breiden? Kan het college een ambitieus doel noemen van gebouwen zonder aanlichting? Zo nee, waarom niet?

De brief zegt het een en ander over lichtvervuiling gedurende de rest van het jaar. Maar één mondelinge vraag is nog niet beantwoord:

3. In een brief van 10 juli (kenmerk 5465923) gaf het college aan dat bij de nieuw te plaatsen reclamemast naast de A2 de verlichting alleen tussen 01:00 en 05:00 uitgeschakeld is. Ziet het college mogelijkheden om ook hier lichthinder tegen te gaan door de exploitant te verzoeken de verlichting eerder uit en later in te schakelen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Antwoorddatum: 13 sep. 2018

(Op 12 oktober 2017 werd actuele motie 163 van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de ChristenUnie unaniem aangenomen in de raad. In die motie spoorden we het college aan actiever dan in 2016 aan de slag te gaan met haar deelname aan de Nacht van de Nacht. In 2017 werd hierdoor de aanlichting van 15 gemeentelijke gebouwen en bruggen uitgezet (memo 27 oktober 2017). Het college riep daarop tevens via het Makelpunt ondernemers op mee te doen aan de Nacht van de Nacht. Én naar aanleiding van het burgerinitiatief tegen lichtvervuiling zouden “De komende drie jaar aanpassingen aan de technische installaties van gemeentelijke gebouwen doorgevoerd worden, zodat ze eenvoudiger én standaard vanaf 23:00 uur uitgezet kunnen worden”. In Utrecht staan 700 gemeentelijke gebouwen en we zijn benieuwd hoe het er nu voorstaat met die technische aanpassingen en met de communicatie over deelname aan de Nacht van de Nacht op 27 oktober 2018.)

Nadat we gisteren mondelinge vragen hadden ingediend over de Nacht van de Nacht die op 27 oktober 2018 plaatsvindt, ontvingen we een raadsbrief die ingaat op concrete maatregelen met betrekking tot lichtvervuiling. De brief ging ook in op de Nacht van de Nacht. We hebben nu de volgende vragen omtrent lichtvervuiling in iets bredere zin:

1. In 2017 werd tijdens de Nacht van de Nacht de verlichting van vijftien gemeentelijke gebouwen en bruggen uitgedaan. In de brief van gisteren worden maar veertien locaties genoemd, met "onder andere" ervoor. Sommige van deze gebouwen zijn niet eens van de gemeente. Er zijn in totaal 700 gemeentelijke gebouwen. Waarom is het aantal gebouwen dat meedoet aan de Nacht van de Nacht zo laag?

Wij zijn bezig om de schakelkasten in de stad zodanig aan te passen dat de verlichting standaard dagelijks wordt uitgeschakeld. In de binnenstad is dat om middernacht en in het overige deel van de stad om 23.00 uur. Dat is in lijn met het burgerinitiatief "Elke dag een Nacht van de Nacht".


2. Komt het college in actie om dit aantal uit te breiden? Kan het college een ambitieus aantal gebouwen zonder verlichting noemen? Zo nee, waarom niet?

Ongeveer een derde van de installaties is aangesloten. Dat betekent dat een aantal locaties met verlichting standaard elke nacht wordt uitgeschakeld. In de Nacht van de Nacht hebben wij aanvullend daarop vorig jaar handmatig de belichting van een aantal gebouwen en objecten uitgezet. Wij doen dat dit jaar opnieuw. De belichting van de Janskerk
en de Drieharingstraat schakelen wij dan uit. In de raadsbrief is een lijstje opgenomen als niet-uitputtende opsomming. Dit jaar schakelen wijhandmatig de belichting van zeventien gebouwen en objecten uit. Er is dus sprake van een lichte toename. Veruit de meeste van de 700 gemeentelijke gebouwen worden niet belicht. In de meeste van deze gebouwen brandt 's avonds geen verlichting, met uitzondering van functionele verlichting, bijvoorbeeld noodverlichting of verlichting in fietsenstallingen. Ongeveer 80 gebouwen en objecten worden belicht. Met het aanpassen van de schakelkasten, zoals zojuist is aangegeven, zullen wij in drie jaar tijd de belichting van gebouwen en objecten standaard uitschakelen. Wij zijn dus al een flink eind op weg.


3. In zijn brief van 10 juli jl. (kenmerk 5465923) schrijft het college dat van de reclamemast bij de A2 de verlichting tussen 01:00 uur en 05:00 uur is uitgeschakeld. Denkt het college op de genoemde plek lichthinder te kunnen tegengaan door de exploitant dagelijks de verlichting eerder te laten uitdoen en pas op een later tijdstip dan nu opnieuw weer aan?

De exploitant zet zich maximaal in om onnodige lichtuitstoot te voorkomen. Hij maakt gebruik van LED-verlichting en dimt 's avonds het licht tot onder de richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Het dimmen is gekoppeld aan het omgevingslicht. Ten opzichte van andere exploitanten heeft deze exploitant duidelijk lagere
emissiewaarden van licht. De exploitant zet de mast in de uren tussen 01.00 uur en 05.00 uur allemaal helemaal uit. Met het ontwerp als bijenhotel is de mast een goed voorbeeld van natuurinclusief bouwen. In de Nacht van de Nacht dooft Interbest de verlichting van al haar reclameobjecten.