Monde­linge vragen Ratten- en muizen­vallen Overvecht


Indiendatum: 14 jan. 2021

De Partij voor de Dieren kreeg recentelijk signalen over het plaatsen van erg veel ratten- en muizenvallen in diverse groene gebieden in Overvecht. Naast de Rio Brancodreef/Jamaicadreef bij de Klopvaart staan minimaal 7 klemmen van Rentokil (die groene ‘gifbakken’) in het groen (er waren ook wat molshopen te zien) en ook minimaal 12 in het parkje bij de Einsteindreef/Esmoreitdreef. Deze hoeveelheid klemmen in de openbare ruimte, en zeker in het groen, strookt ons inziens niet met de ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’ die in december 2019 door de raad is aangenomen en vooral in zegt te zetten op preventieve maatregelen.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. In opdracht van wie zijn deze klemmen geplaatst op deze locaties en voor het doden van welke dieren zijn deze bedoeld? Ratten, muizen, mollen en/of andere dieren?

2. Zijn er eerst preventieve maatregelen ingezet op deze locaties en zo ja, welke? Zo nee, waarom staan deze klemmen er dan?

3. Als deze klemmen niet door de gemeente zijn geplaatst, is het college bereid uit te zoeken wie ze wél geplaatst heeft en de opdrachtgever en plaatser hierop aan te spreken om toekomstige plaatsingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel klemmen en andere dodingsmethoden voor ratten, muizen en mollen worden er op jaarbasis in opdracht van de gemeente neergezet/ingezet in Utrecht en is dit aantal afgenomen sinds het aannemen van de nieuwe ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’?

4 A. Zo nee, welke inzet pleegt het college dan om dit aantal zo spoedig mogelijk tot nul terug te brengen? Zowel als gemeente zelf als richting woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren