Monde­linge vragen Verkeers­borden voor dieren Leeu­westeyn


Indiendatum: 10 jun. 2021

Mondelinge vragen 1, 10 juni 2021

De Partij voor de Dieren blijft zich zorgen maken over de wilde dieren in Leeuwesteyn die hun leefomgeving verliezen door nieuwbouw en worden doodgereden door toenemend autoverkeer. Afgelopen zaterdag wilden wij daarom verkeersborden plaatsen om weggebruikers erop te wijzen dat hazen, fazanten en konijnen zomaar over kunnen steken. Omdat de in het wild levende dieren vooral worden doodgereden op de Stadsbaan Leidsche Rijn - wat overigens bevestigd wordt door de Dierenambulance - plaatsten we daar het eerste bord. Handhavers kwamen ter plaatse en gaven aan dat wij een vergunning hiertoe misten en stelden voor deze alsnog aan te vragen bij de gemeente. De Partij voor de Dieren vindt het een beter idee dat de gemeente zelf verkeersborden plaatst om te waarschuwen voor overstekende dieren. Indien nodig hebben wij negen borden beschikbaar, met afbeeldingen van hazen en fazanten. Een foto hiervan staat op https://www.ad.nl/utrecht/hazen-en-fazanten-om-de-haverklap-doodgereden-in-nieuwbouwwijk-leeuwesteyn~aa8b9e21.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Is de wethouder bereid om op zeer korte termijn verkeersborden op autowegen te (laten) plaatsen in Leeuwesteyn om weggebruikers te wijzen op mogelijk overstekende wilde dieren, om te voorkomen dat ze worden doodgereden? Zo nee, waarom niet?

2. Als kosten en/of tijd voor nieuwe bebording een probleem zijn, is de wethouder bereid de borden te plaatsen die al gemaakt zijn door leden van de PvdD? Zo nee, waarom niet?

3. Als de wethouder niet bereid is om verkeersborden te plaatsen, is de wethouder dan bereid om de Partij voor de Dieren op zeer korte termijn een vergunning te verlenen voor het plaatsen van verkeersborden bij autowegen in Leeuwesteyn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

4. Is de wethouder het met ons eens dat bebording maar één van de oplossingen is en dat er op de kortst mogelijke termijn vooral meer ruimte, groen en schuilplekken voor de dieren moet komen? Zo nee, waarom niet?
A. Is hij bereid om hiermee aan de slag te gaan? Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid de raad met regelmaat te informeren over de vergroening van Leeuwesteyn en het aanleggen van schuil- en verblijfplekken voor de wilde dieren in de wijk? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 10 jun. 2021

Mondelinge vragen 1, 10 juni 2021

De Partij voor de Dieren blijft zich zorgen maken over de wilde dieren in Leeuwesteyn die hun leefomgeving verliezen door nieuwbouw en worden doodgereden door toenemend autoverkeer. Afgelopen zaterdag wilden wij daarom verkeersborden plaatsen om weggebruikers erop te wijzen dat hazen, fazanten en konijnen zomaar over kunnen steken. Omdat de in het wild levende dieren vooral worden doodgereden op de Stadsbaan Leidsche Rijn - wat overigens bevestigd wordt door de Dierenambulance - plaatsten we daar het eerste bord. Handhavers kwamen ter plaatse en gaven aan dat wij een vergunning hiertoe misten en stelden voor deze alsnog aan te vragen bij de gemeente. De Partij voor de Dieren vindt het een beter idee dat de gemeente zelf verkeersborden plaatst om te waarschuwen voor overstekende dieren. Indien nodig hebben wij negen borden beschikbaar, met afbeeldingen van hazen en fazanten. Een foto hiervan staat op https://www.ad.nl/utrecht/hazen-en-fazanten-om-de-haverklap-doodgereden-in-nieuwbouwwijk-leeuwesteyn~aa8b9e21.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Is de wethouder bereid om op zeer korte termijn verkeersborden op autowegen te (laten) plaatsen in Leeuwesteyn om weggebruikers te wijzen op mogelijk overstekende wilde dieren, om te voorkomen dat ze worden doodgereden? Zo nee, waarom niet?

Allereerst de complimenten voor de sympathieke actie van de Partij voor de Dieren om de borden te plaatsen. We willen ook het initiatief in die zin overnemen, dus we zullen tijdelijke waarschuwingsborden plaatsen langs de Stadsbaan in Leeuwesteyn. Dit zijn borden die geen verkeersbesluit en een vergunning nodig hebben, maar die we mogen plaatsen omdat het een bouwlocatie is. We zullen de precieze locaties en hoeveelheden afstemmen op de aanwezige paaltjes en lichtmasten, zodat het daar passend op is. Als Leeuwesteyn wordt opgeleverd, zullen we de borden weer weghalen. De verkeersborden (J27) die waarschuwen (voor overstekende dieren) mogen we niet in de bebouwde kom plaatsen, die plaats je alleen buiten de bebouwde kom, dus daarom plaatsen wij gele borden.

2. Als kosten en/of tijd voor nieuwe bebording een probleem zijn, is de wethouder bereid de borden te plaatsen die al gemaakt zijn door leden van de PvdD? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1 is gelijk een antwoord op vraag 2. Hartelijk dank voor het aanbod, maar we hebben uw borden daar niet nodig. Al vinden we ze misschien wel mooier dan de gele, maar de gele kunnen we zonder vergunning plaatsen.

3. Als de wethouder niet bereid is om verkeersborden te plaatsen, is de wethouder dan bereid om de Partij voor de Dieren op zeer korte termijn een vergunning te verlenen voor het plaatsen van verkeersborden bij autowegen in Leeuwesteyn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

We hoeven dus geen vergunning te verlenen (zie antwoorden 1 en 2).

4. Is de wethouder het met ons eens dat bebording maar één van de oplossingen is en dat er op de kortst mogelijke termijn vooral meer ruimte, groen en schuilplekken voor de dieren moet komen? Zo nee, waarom niet?
A. Is hij bereid om hiermee aan de slag te gaan? Zo nee, waarom niet?

U vraagt: wat zullen we in de tussentijd nog meer doen? Ik heb natuurlijk in eerdere mondelinge vragen al aan u aangegeven dat we meer dingen doen en we zijn het met u eens dat we met het plaatsen van alleen borden je er niet zult zijn. Daarom zullen we het gazon vervangen door hooiland, het struinpad uitvoeren in houtsnippers in plaats van asfalt, het creëren van extra schuilplaatsen voor dieren in de groene zone langs het Amsterdam Rijnkanaal dat al groen is en (?). We leggen daar takkenrillen en inheemse struiken worden ook eerder geplaatst. Dat heb ik ook al eerder aan u aangegeven. We zullen proberen de faunapassage te optimaliseren richting Park Voorn en Fauna Uittreed Plaatsen (FUP's) etc. realiseren en herplanten van dekking binnen de takken en struiken in het gebied. Vóór de zomer zullen we de faunapassage uitvoeren en na de zomer, wanneer het plantseizoen weer start, zullen we de schuilplekken aanplanten. Het aanleggen van de openbare ruimte doet je tegelijk met de oplevering van Leeuwesteyn, want het is wel ook een bouwlocatie natuurlijk.

5. Is de wethouder bereid de raad met regelmaat te informeren over de vergroening van Leeuwesteyn en het aanleggen van schuil- en verblijfplekken voor de wilde dieren in de wijk? Zo nee, waarom niet?

We hebben een website waar allerlei dingen die in dit gebied spelen op geplaatst worden en dat zullen we hierover ook doen. De website is voor eenieder toegankelijk. Dus we gaan niet los daarvan rapporteren, maar we zullen de informatie dan op de website plaatsen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: we horen dat de wethouder zegt dat er tijdelijk borden worden geplaatst. Is de wethouder bereid hier permanente borden neer te zetten, zodat we hopelijk kunnen voorkomen dat in ieder geval een deel van de dieren wordt doodgereden?

Antwoord wethouder Verschuure: permanente borden plaatsen we alleen als we daar echt een noodzaak voor zien. Er gebeurt nu heel veel in dit gebied omdat er veel gebouwd wordt en dat leidt tot een verstoring in het gebied waar de dieren een nieuwe plek moeten gaan vinden. Als Leeuwesteyn is opgeleverd, gaan we ervan uit dat er een nieuwe basis en een nieuw evenwicht zal ontstaan. En dan kunnen die borden ook weer weggehaald worden.