Schrif­te­lijke vragen Hitte­maat­re­gelen voor dieren


Indiendatum: 16 jun. 2021

Schriftelijke vragen 157/2021

Vandaag wordt het tropisch warm met temperaturen tot wel 32 graden, en morgen wordt het nog warmer. Dit zijn nog maar de eerste tropische dagen van 2021, dus er zitten er nog meer aan te komen in de zomer, en voor vandaag en morgen is een hitteprotocol afgekondigd. Vandaag zag de Partij voor de Dieren op het Stadhuisplein twee politieagenten te paard en de paarden hadden zichtbaar veel dorst. De agenten lieten de paarden drinken uit de stellage met water naast het stadhuis, water dat overigens niet geschikt is voor (menselijke) consumptie. Een foto hiervan staat onderaan de vragen. De Partij voor de Dieren plaatst sowieso al vraagtekens bij het inzetten van paarden door de politie, maar begrijpt niet waarom paarden met deze hoge temperaturen door de ogenschijnlijk rustige, maar hete stad moeten lopen. Onze fractie maakt zich zorgen om deze en andere dieren en heeft de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten welk nut en welke noodzaak de politie ziet om met paarden door de hete stad te gaan op een dag als vandaag? En onderschrijft het college hun uitleg? Graag een toelichting.

2. Heeft de Utrechtse politie een hitteprotocol voor dieren die door hen worden ingezet, zoals paarden en honden?
A. Zo ja, wat houdt dit protocol in en mogen wij de tekst van het protocol hebben? Zo nee, waarom heeft de politie geen hitteprotocol voor hun eigen dieren?
B. Indien de politie geen hitteprotocol heeft voor hun eigen dieren: is het college bereid om hen aan te sporen dit wél te schrijven en in gebruik te nemen? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn er speciale drinkbakken voor politiepaarden ingericht in de gemeente Utrecht (met name in het centrum)? Zo nee, waarom niet?
A. Zo ja, is het college bereid in overleg met de politie drinkbakken te faciliteren, waar ook andere dieren gebruik van kunnen maken? Zo nee, waarom niet en wat ziet het college dan wél als oplossing om politiepaarden voldoende drinken te kunnen bieden?

4. Is er in de gemeente Utrecht een hitteprotocol waarin (ook) dieren zijn meegenomen?
A. Zo ja, welke dieren behelst dit protocol en mogen wij de tekst van het protocol hebben? Zo nee, waarom is er geen hitteprotocol voor dieren vanuit de gemeente?
B. Indien er geen hitteprotocol voor dieren is, is het college bereid dit zo spoedig mogelijk op te stellen? Zo nee, waarom niet?

5. Wat doet het college om dieren die door, namens of via de gemeente worden ingezet (bijvoorbeeld tijdens evenementen, maar ook de dieren op de steedes en kinderboerderijen die een subsidierelatie hebben met de gemeente) te beschermen tegen hoge en lage temperaturen?
A. Welke grenswaarden en voorwaarden hanteert/stelt het college en wat doet het college als het mis dreigt te gaan, ook ter plekke? Bijvoorbeeld als het college constateert dat dieren die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen ter plekke bezwijken onder zeer hoge (of lage) temperaturen?

6. Aangezien klimaatverandering ervoor zorgt dat het in Nederland steeds heter wordt gedurende langere perioden en het weer steeds extremer wordt: wat doet het college en/of gaat het college doen om dieren die in Utrecht gehouden worden te beschermen tegen die hitte, zoals dieren in de wei [1], dieren in opvangcentra en dieren die bij mensen thuis worden gehouden, zoals bijvoorbeeld konijnen in de tuin?

7. Indien dit nog niet het geval is: is het college bereid om in samenwerking met de Dierenbescherming inwoners van Utrecht via de site en andere communicatiemiddelen tips en informatie te geven over het beschermen van hun dieren tijdens hete dagen, zoals bijvoorbeeld: zet je huisdier nooit in de auto op hete dagen, want dan overlijdt het dier, let er bij je hond op dat je niet (teveel) op asfalt gaat lopen, want dan verbranden hun poten, zorg voor voldoende vers drinkwater, let erop dat je konijnen genoeg kunnen schuilen tegen de hitte en kou etc. Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] In antwoord op meerdere schriftelijke vragen en moties van de Partij voor de Dieren zegt de gemeente steeds geen bevoegd gezag te zijn rond het beschermen van dieren tegen extreme hitte en kou, maar in de stukken van het college staat steeds “we zorgen goed voor de dieren in onze stad” en daar hoort dit ook bij. Dus bevoegd gezag of niet: de PvdD verwacht dat het college haar verantwoordelijkheid pakt om ook goed voor deze dieren in de stad te zorgen.

Indiendatum: 16 jun. 2021
Antwoorddatum: 29 jun. 2021

Schriftelijke vragen 157/2021

Vandaag wordt het tropisch warm met temperaturen tot wel 32 graden, en morgen wordt het nog warmer. Dit zijn nog maar de eerste tropische dagen van 2021, dus er zitten er nog meer aan te komen in de zomer, en voor vandaag en morgen is een hitteprotocol afgekondigd. Vandaag zag de Partij voor de Dieren op het Stadhuisplein twee politieagenten te paard en de paarden hadden zichtbaar veel dorst. De agenten lieten de paarden drinken uit de stellage met water naast het stadhuis, water dat overigens niet geschikt is voor (menselijke) consumptie. Een foto hiervan staat onderaan de vragen. De Partij voor de Dieren plaatst sowieso al vraagtekens bij het inzetten van paarden door de politie, maar begrijpt niet waarom paarden met deze hoge temperaturen door de ogenschijnlijk rustige, maar hete stad moeten lopen. Onze fractie maakt zich zorgen om deze en andere dieren en heeft de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten welk nut en welke noodzaak de politie ziet om met paarden door de hete stad te gaan op een dag als vandaag? En onderschrijft het college hun uitleg? Graag een toelichting.

Het betrof een korte trainingsinzet in de ochtend van ongeveer 1,5 uur om een jong paard te laten wennen aand e omgeving van de stad. Dit samen met een ervaren paard (een zogenoemd steunpaard).

2. Heeft de Utrechtse politie een hitteprotocol voor dieren die door hen worden ingezet, zoals paarden en honden?
A. Zo ja, wat houdt dit protocol in en mogen wij de tekst van het protocol hebben? Zo nee, waarom heeft de politie geen hitteprotocol voor hun eigen dieren?
B. Indien de politie geen hitteprotocol heeft voor hun eigen dieren: is het college bereid om hen aan te sporen dit wél te schrijven en in gebruik te nemen? Zo nee, waarom niet?

De Bereden Politie volgt het hitteprotocol van de Sectorraad Paarden (SRP). Ook het vervoeren van paarden staat hierin beschreven. Het team surveillancehonden van de eenheid Midden-Nederland volgt een hitteprotocol dat geldt vanaf 25 graden Celsius. Het protocol omvat elementen m.b.t. het uitlaten van de hond (vooral vroeg in de ochtend/laat in de avond), het aanbieden van voldoende vers drinkwater, zorgen voor voldoende schaduw op de plek waar de hond verblijft, niet fietsen of intensief trainen met de hond en het parkeren van het dienstvoertuig in de schaduw en regelmatig controleren van het koelsysteem in die auto.

3. Zijn er speciale drinkbakken voor politiepaarden ingericht in de gemeente Utrecht (met name in het centrum)? Zo nee, waarom niet?
A. Zo ja, is het college bereid in overleg met de politie drinkbakken te faciliteren, waar ook andere dieren gebruik van kunnen maken? Zo nee, waarom niet en wat ziet het college dan wél als oplossing om politiepaarden voldoende drinken te kunnen bieden?

De Bereden Politie is volledig zelfvoorzienend, elke trailer of vrachtwagen is uitgerust om water en voer voor de paarden mee te nemen. Bij politiebureaus in de stad krijgen de paarden rust, water en verkoeling.

4. Is er in de gemeente Utrecht een hitteprotocol waarin (ook) dieren zijn meegenomen?
A. Zo ja, welke dieren behelst dit protocol en mogen wij de tekst van het protocol hebben? Zo nee, waarom is er geen hitteprotocol voor dieren vanuit de gemeente?
B. Indien er geen hitteprotocol voor dieren is, is het college bereid dit zo spoedig mogelijk op te stellen? Zo nee, waarom niet?

In het kader van de Visie Klimaatadaptatie wordt er een Utrecht lokaal hitteplan opgesteld. Dit is een uitwerking van het Nationale hitteplan. We onderzoeken of we dieren hierin kunnen meenemen. In de visie klimaatadaptatie worden dieren ook meegenomen door het inrichten van groene verblijfsplekken binnen 200 meter en zorgen dat deze ook geschikt zijn voor dieren.

5. Wat doet het college om dieren die door, namens of via de gemeente worden ingezet (bijvoorbeeld tijdens evenementen, maar ook de dieren op de steedes en kinderboerderijen die een subsidierelatie hebben met de gemeente) te beschermen tegen hoge en lage temperaturen?
A. Welke grenswaarden en voorwaarden hanteert/stelt het college en wat doet het college als het mis dreigt te gaan, ook ter plekke? Bijvoorbeeld als het college constateert dat dieren die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen ter plekke bezwijken onder zeer hoge (of lage) temperaturen?

Wij hanteren geen grenswaarden. Wanneer de temperaturen stijgen in de stad, zijn de Steedes hier alert op. Maatregelen worden besproken in het dierverzorgersoverleg van de Steedes om te zorgen dat de dierverzorgers hittestress herkennen. Daarnaast worden specifieke maatregelen genomen zoals koeltekruiken voor de knaagdieren, ‘groente ijsjes’ en is er altijd voldoende schaduw en water. Evenementen waarbij de Gemeente Utrecht dieren inzet komen bijna niet voor. Wanneer een
aanvraag voor een evenement of subsidie met dieren binnenkomt, wordt dierenwelzijn altijd met de aanvrager besproken.

6. Aangezien klimaatverandering ervoor zorgt dat het in Nederland steeds heter wordt gedurende langere perioden en het weer steeds extremer wordt: wat doet het college en/of gaat het college doen om dieren die in Utrecht gehouden worden te beschermen tegen die hitte, zoals dieren in de wei [1], dieren in opvangcentra en dieren die bij mensen thuis worden gehouden, zoals bijvoorbeeld konijnen in de tuin?

Zoals beschreven in de Nota Dierenwelzijn richten wij ons vooral op zaken waar de gemeente controle of invloed op heeft. De Dierenbescherming licht inwoners voor over de zorg voor dieren tijdens hitte, door tips te geven voor huisdieren. De dierverzorgers in opvangcentra waarmee de gemeente samenwerkt, zorgen ervoor dat de dieren genoeg verkoeling hebben, door voldoende water en schaduw aan te bieden. De Dierenbescherming roept mensen op om te zorgen voor beschutting voor
dieren in weides. Om beschutting te realiseren, is soms een vergunning van de Gemeente Utrecht nodig. Als wij een vergunningaanvraag krijgen voor een schuilstal, zullen wij altijd samenwerken met de aanvrager om deze binnen de kaders te realiseren.

7. Indien dit nog niet het geval is: is het college bereid om in samenwerking met de Dierenbescherming inwoners van Utrecht via de site en andere communicatiemiddelen tips en informatie te geven over het beschermen van hun dieren tijdens hete dagen, zoals bijvoorbeeld: zet je huisdier nooit in de auto op hete dagen, want dan overlijdt het dier, let er bij je hond op dat je niet (teveel) op asfalt gaat lopen, want dan verbranden hun poten, zorg voor voldoende vers drinkwater, let erop dat je konijnen genoeg kunnen schuilen tegen de hitte en kou etc. Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 6

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] In antwoord op meerdere schriftelijke vragen en moties van de Partij voor de Dieren zegt de gemeente steeds geen bevoegd gezag te zijn rond het beschermen van dieren tegen extreme hitte en kou, maar in de stukken van het college staat steeds “we zorgen goed voor de dieren in onze stad” en daar hoort dit ook bij. Dus bevoegd gezag of niet: de PvdD verwacht dat het college haar verantwoordelijkheid pakt om ook goed voor deze dieren in de stad te zorgen.