Monde­linge vragen Vogel­af­schrik­kasten monu­mentale bomen Oudenoord


Indiendatum: 25 nov. 2021

Mondelinge vragen 5, 25 november 2021

De verhuurder van het appartementencomplex op Oudenoord 270 (het vroegere FNV-gebouw) heeft aan de monumentale bomen op het parkeerterrein vogelafschrikkasten geplaatst. De reden hiervoor is dat er mogelijk vogelpoep op de auto’s die geparkeerd staan onder de bomen terecht kan komen. Het zijn kasten die – als je dichterbij komt – het geluid laten horen van een roofvogel, en hard ook. Eerder waren de kasten op verzoek van bewoners verwijderd, maar inmiddels zijn ze weer terug. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat deze kasten in de bomen zijn aangebracht. Niet alleen omdat vogels en mogelijk andere dieren hiermee verjaagd worden die gewoon in en om bomen horen te zitten, maar ook omdat (het plaatsen van) die kasten de bomen zouden kunnen beschadigen en de reden (vogelpoep op auto’s die onder bomen geparkeerd worden) behoorlijk intolerant is tegenover de natuur.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat vindt het college ervan dat deze vogelafschrikkasten daar geplaatst zijn en vooral van de reden waarom?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat vogels niet weggejaagd behoren te worden uit bomen, omdat dit hún leefgebied is? En dat dit mogelijk ook schadelijk kan zijn voor andere dieren dan vogels? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om te controleren of de bomen beschadigd zijn door het bevestigen van die kasten en handhavend op te reden als die schade er inderdaad is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de verhuurder te verzoeken/verplichten de vogelafschrikkasten permanent te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Zie hier een foto van een vogelafschrikkast in een van de monumentale bomen

Indiendatum: 25 nov. 2021
Antwoorddatum: 25 nov. 2021

Mondelinge vragen 5, 25 november 2021

De verhuurder van het appartementencomplex op Oudenoord 270 (het vroegere FNV-gebouw) heeft aan de monumentale bomen op het parkeerterrein vogelafschrikkasten geplaatst. De reden hiervoor is dat er mogelijk vogelpoep op de auto’s die geparkeerd staan onder de bomen terecht kan komen. Het zijn kasten die – als je dichterbij komt – het geluid laten horen van een roofvogel, en hard ook. Eerder waren de kasten op verzoek van bewoners verwijderd, maar inmiddels zijn ze weer terug. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat deze kasten in de bomen zijn aangebracht. Niet alleen omdat vogels en mogelijk andere dieren hiermee verjaagd worden die gewoon in en om bomen horen te zitten, maar ook omdat (het plaatsen van) die kasten de bomen zouden kunnen beschadigen en de reden (vogelpoep op auto’s die onder bomen geparkeerd worden) behoorlijk intolerant is tegenover de natuur.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat vindt het college ervan dat deze vogelafschrikkasten daar geplaatst zijn en vooral van de reden waarom?

Om te beginnen delen wij met de Partij voor de Dieren dat je dit liever niet ziet. Wij wensen de dieren in onze stad een diervriendelijke stad in zijn volle glorie en we wensen onze bewoners ook veel dierenliefde toe en ook veel vogelliefde. Laat ik daarmee beginnen. Ik zou het daarom natuurlijk liever anders zien. Het punt is wel dat deze bomen privaatrechtelijke bomen zijn, het zijn geen gemeentelijke bomen. De bomen staan ook niet op gemeentegrond en dat maakt het een zaak van de verhuurder zelf. Die kan dit doen, die mag dit doen, die gaat ook over zijn eigen bomen. Ook omdat we verder geen juridische grond zien in welke wet dan ook dat dit niet zou mogen en dat maakt de handelingsruimte voor de gemeente om hier iets aan te doen eigenlijk nul. Dus ik moet helaas de Partij voor de Dieren teleurstellen wat betreft de acties vanuit de gemeente, maar ik voel wel met de geest van de vraagstellers mee.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat vogels niet weggejaagd behoren te worden uit bomen, omdat dit hún leefgebied is? En dat dit mogelijk ook schadelijk kan zijn voor andere dieren dan vogels? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

3. Is het college bereid om te controleren of de bomen beschadigd zijn door het bevestigen van die kasten en handhavend op te reden als die schade er inderdaad is? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

4. Is het college bereid om de verhuurder te verzoeken/verplichten de vogelafschrikkasten permanent te verwijderen? Zo nee, waarom niet?
Zie antwoord 1

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Zie hier een foto van een vogelafschrikkast in een van de monumentale bomen

Aanvullende vraag GroenLinks: We horen de wethouder zeggen dat de gemeente niet op juridische grond kan ingrijpen, maar dat hoeft de wethouder niet tegen te houden om een gesprek aan te gaan met de eigenaar. Is dat al gebeurd en zo nee, is het college daar alsnog toe bereid?

Wethouder van Hooijdonk: voor zover ik weet is dat niet gebeurd en in alle eerlijkheid kan iedereen in dit vragenuur dat net zo goed doen als de gemeente. Dat zou in feite dezelfde titel zijn, dus ik kan me voorstellen dat de Partij voor de Dieren daar het initiatief toe neemt.

Aanvullend door de Partij voor de Dieren (na opmerkingen van VVD en CDA dat vogelpoep op auto's heel vervelend is): het opheffen van parkeerplaatsen is een goede manier om te voorkomen dat vogelpoep op auto's terechtkomt. En nog een vraag: hoe wil het college er dan voor zorgen dat deze vogelafschrikkasten op bomen die níet privaatrechtelijk zijn voorkómen en verwijderd kunnen worden, aangezien vogels worden beschermd door de Wet Natuurbescherming? Wij hopen ook dat de wethouder wel wil aandringen op een gesprek met deze verhuurder, want wij zien hier wel degelijk een rol voor de wethouder.

Wethouder van Hooijdonk: dit was zo'n lange vraag dat ik hem eigenlijk al kwijt ben. Het opheffen van parkeerplekken is hier dus niet aan de orde, omdat het geen openbare plekken zijn. Hoe we het verder gaan voorkomen in de openbare ruimte? Daar gaan we natuurlijk over, dat zijn bomen van de gemeente en daar hangen we die kastjes niet op. Dat is helemaal niet aan de orde, dat gaat we ook gewoon niet doen. En nee, ik ga niet in gesprek met de verhuurder.