Monde­linge Vragen Vogels dood door gif buxusmot


Indiendatum: 9 mei 2019

Mondelinge vragen 5, 9 mei 2019

De Partij voor de Dieren zag van de week op social media diverse foto’s van dode meesjes in hun nest. Zij waren het slachtoffer geworden van mensen die gebruik maakten van gif om buxusmotrupsen te doden. Volwassen mezen aten de rupsen en gaven daarmee tevens gif door aan hun jongen. De Vogelbescherming deed vorige week een dringende oproep om géén gif te gebruiken en om dode vogeltjes gevonden in de buurt van buxushagen af te staan aan de Vogelbescherming voor onderzoek[1]. Ook vorig jaar waren er al veel signalen dat vogels het slachtoffer worden van dit gif[2].

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er geen gif gebruikt zou moeten worden voor de bestrijding van buxusmotrupsen? Zo nee, waarom niet?

2. Voor onze geruststelling: gebruikt de gemeente Utrecht dit gif ook? Zo ja, waarom, en is het college bereid om hier dan onmiddellijk mee te stoppen?

3. Is het college bereid om in haar communicatiemiddelen (website, social media, documenten die over flora en fauna gaan) inwoners van Utrecht en bedrijven op te roepen géén gif te gebruiken bij de bestrijding van de buxusmotrups, en daarbij aan te geven dat vogels als koolmezen en pimpelmezen deze rupsen eten en dus ook sterven door dit gif?

4. Is het college bereid om kennis over gifloze alternatieven (zoals meer nestkastjes en handmatig verwijderen van de rupsen) te stimuleren en bekender te maken in de stad? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om deelname aan het onderzoek van de Vogelbescherming te bevorderen en mensen op te roepen dode vogeltjes die ze vinden in de buurt van buxushagen af te staan aan de Vogelbescherming? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2282828-groter-onderzoek-naar-mezensterfte-door-eten-van-buxusrups.html

[2] www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4198631/waarschuwing-ook-jonge-vogels-dood-door-bestrijdingsmiddelen-buxusmot

Indiendatum: 9 mei 2019
Antwoorddatum: 9 mei 2019

Mondelinge vragen 5, 9 mei 2019

De Partij voor de Dieren zag van de week op social media diverse foto’s van dode meesjes in hun nest. Zij waren het slachtoffer geworden van mensen die gebruik maakten van gif om buxusmotrupsen te doden. Volwassen mezen aten de rupsen en gaven daarmee tevens gif door aan hun jongen. De Vogelbescherming deed vorige week een dringende oproep om géén gif te gebruiken en om dode vogeltjes gevonden in de buurt van buxushagen af te staan aan de Vogelbescherming voor onderzoek[1]. Ook vorig jaar waren er al veel signalen dat vogels het slachtoffer worden van dit gif[2].

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er geen gif gebruikt zou moeten worden voor de bestrijding van buxusmotrupsen? Zo nee, waarom niet?

2. Voor onze geruststelling: gebruikt de gemeente Utrecht dit gif ook? Zo ja, waarom, en is het college bereid om hier dan onmiddellijk mee te stoppen?

Wij zijn het met de PvdD-fractie eens dat geen gif moet worden gebruikt. Wij kunnen de PvdD-fractie geruststellen. De gemeente Utrecht gebruikt geen gif. Wij hebben weinig buxushagen in beheer. In het contract van zelfbeheerders staat dat geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt als zij de openbare ruimte beheren.

3. Is het college bereid om in haar communicatiemiddelen (website, social media, documenten die over flora en fauna gaan) inwoners van Utrecht en bedrijven op te roepen géén gif te gebruiken bij de bestrijding van de buxusmotrups, en daarbij aan te geven dat vogels als koolmezen en pimpelmezen deze rupsen eten en dus ook sterven door dit gif?

4. Is het college bereid om kennis over gifloze alternatieven (zoals meer nestkastjes en handmatig verwijderen van de rupsen) te stimuleren en bekender te maken in de stad? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om deelname aan het onderzoek van de Vogelbescherming te bevorderen en mensen op te roepen dode vogeltjes die ze vinden in de buurt van buxushagen af te staan aan de Vogelbescherming? Zo nee, waarom niet?

Wij komen graag met Utrecht Natuurlijk in contact om ze te wijzen op alternatieven, zoals het handmatig verwijderen van rupsen en de hogedrukreiniger. Over andere gifloze alternatieven zijn wij bereid te communiceren. Daarvoor hebben wij Utrecht Natuurlijk ingehuurd. Er worden altijd keuzes gemaakt over zaken die in de spotlights worden gezet. Dat kan ook zijn het niet gebruikmaken van giftige bestrijdingsmiddelen en van het extra stimuleren van de omgeving ten behoeve van vogels. In dat kader zijn wij bereid om de oproep van de Vogelbescherming te verspreiden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2282828-groter-onderzoek-naar-mezensterfte-door-eten-van-buxusrups.html

[2] www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4198631/waarschuwing-ook-jonge-vogels-dood-door-bestrijdingsmiddelen-buxusmot