Schrif­te­lijke vragen Mega kippen­ver­blijf bij Univer­siteit Utrecht


Indiendatum: 3 jul. 2023

Schriftelijke vragen 130/2023

De Universiteit Utrecht heeft bij de gemeente Utrecht een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning, MER Beoordeling 2.500 kippen aan Jenalaan 19 te Utrecht, HZ_WABO-23-19069, ontvangstdatum 30 mei 2023. Reeds op 6 juni 2023 besloot het college dat voor deze omgevingsvergunning geen MER hoeft te worden opgesteld. We deden wat navraag en het blijkt hier te gaan om een verzoek van de Universiteit Utrecht om een bestaand kippenverblijf te verhuizen en te vergroten. Want waar de faculteit Diergeneeskunde nu 200 kippen voor onderzoek en onderwijs huisvest in het De Bruingebouw aan Yalelaan, wil het 2.925 kippen gaan huisvesten in een nieuw onderkomen aan de Jennalaan 19. Onze fractie heeft over deze aanvraag een reeks vragen:

1. De aanvraag spreekt over zowel 2.500 als 2.925 legkippen. Hoewel dieren betreft het precies?

2. De Universiteit Utrecht wil de kippen gebruiken voor onderzoek en onderwijs. In hoeverre gaat het hier om proefdieren, die vaak een pijnlijk, stressvol en kort leven leiden?

3. Indien het gaat om proefdieren: aan welke gradatie(s) van ongerief zullen deze kippen worden blootgesteld tijdens hun leven, volgens de onderverdeling die bestaat in het proefdieronderzoek (zie Voorbeelden van gradaties van ongerief | Rapport | Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (ncadierproevenbeleid.nl)?

4. De faculteit Diergeneeskunde zegt minder proefdieren te willen gebruiken en te sturen op innovaties. Waarom zijn deze legkippen dan toch nog altijd nodig? En waarom is zo'n forse uitbreiding van 200 naar 2.925 dieren nodig?

5. Is het college bereid om een motivatie op te halen bij de UU hierover en deze te delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

6. 2.925 kippen is echt veel. Hoe gaat de UU deze dieren huisvesten? Hoe is dierenwelzijn hier geborgd? Hoeveel m2 en daglicht is er per kip? En is er een buitenruimte voorzien voor de kippen? Zo nee, waarom niet?

7. Het huisvesten van kippen bovenop elkaar is in deze tijd dat de vogelgriep permanent rondgaat een slecht idee. Wat is de mening van het college hierover?

8. In het MER beoordelingsbesluit lezen we: “De activiteit overschrijdt niet de drempelwaarde uit categorie D14, kolom 2, onder 1° van de bijlage, onderdeel D van het Besluit m.e.r. De drempelwaarde betreft de gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee”. Hoe verzekert de Universiteit dat er uiteindelijk niet méér kippen gaan komen dan de 2.925 van deze aanvraag? En als zij dit niet kan verzekeren en de stal zou er komen: welke maatregelen kan het college dan nemen om te voorkomen dat het er nóg meer worden?

9. Welke instrumenten heeft het college om de vestiging van deze nieuwe stal te voorkomen? Is het college bereid om die instrumenten in te zetten? Of om het aantal (proef)dieren naar beneden bij te stellen? Zo nee, waarom niet?

10. Wie financiert deze nieuwe stal? Bijvoorbeeld: in hoeverre is er een financiële link met de Agrobusiness? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?

11. In het Besluit Omgevingsvergunning dat wij konden vinden, troffen we een gele arcering aan die betrekking had op een compleet andere vergunningaanvraag. Is het college bereid om de juiste aanvraag van dit kippenverblijf (en dus met de bijpassende motivatie) met de raad te delen? Zo nee, waarom niet?

12. Onze fractie spoorde onlangs ook zelf de aanvraag voor een mestvergister in De Meern op, ook dit kregen wij niet van het college te horen. Is het college het met ons eens dat dit soort aanvragen gevoelig liggen, dat het college de raad hierover actief moet informeren en liefst ook om instemming moet vragen? Zo ja, hoe gaat het college dit vorm geven? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren