Schrif­te­lijke vragen Onnodige bomenkap Lunetten


Indiendatum: 17 dec. 2020

Schriftelijke vragen 291/2020

Deze week kreeg de Partij voor de Dieren het signaal dat er tientallen bomen zijn gekapt bij de Bouwspeeltuin in Lunetten. De bomen zouden zijn gekapt omdat er een hek geplaatst is. Er blijken echter ook bomen gekapt te zijn die het betreffende hek op dit moment helemaal niet in de weg zitten. De Partij voor de Dieren begrijpt overigens sowieso niet waarom bomen moeten wijken voor een hek, in plaats van de inrichting zo aan te passen dat de bomen ingepast kunnen worden. Wij hebben ook de reactie van de gemeente gelezen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom kiest het college ervoor om bomen te kappen voor het plaatsen van een hek, en niet voor het behoud van de bomen en verplaatsing of inpassing van het hek?

2. Er zijn bomen gekapt die precies naast bomen stonden (soms zelfs dichter bij het nieuw geplaatste hek) die wél konden blijven staan. Dat roept twijfels op over de noodzaak deze bomen te kappen, immers als de bomen ernaast geen belemmering voor het plaatsen van het hek vormden, waarom deze dan wel? Waarom zijn er ook bomen gekapt die niet ‘in de weg stonden’ van het hek?

3. Is overwogen om bomen te snoeien in plaats van te kappen? Waarom niet?

4. Is overwogen om de plaatsing van het hek aan te passen aan de bomen, bijvoorbeeld iets meer naar binnen of naar buiten of niet kaarsrecht, en zo ruimte voor de bomen te laten?

5. Hoeveel bomen zijn precies geveld voor dit hek, op welke manier is compensatie voorzien? (hoeveel, wat, waar en wanneer) Over scheefgegroeide bomen in het gebied: in de reactie van de gemeente stond “Deze bomen waren te scheef aan het groeien dat er een mogelijkheid tot vernielen van het bestaande hek op zou kunnen treden. [sic]”.

6. Waarom heeft het college er niet voor gekozen deze bomen te monitoren en pas op het moment dat de bomen mogelijk dreigen te vergroeien of om te vallen, deze bijvoorbeeld bij te snoeien?

7. Volgens de mail van de gemeente is de bouwspeelplaats nu ‘opener’ en is de ‘zichtbaarheid verhoogd’. Dit is toch niet de reden geweest om de bomen te kappen? Of wel?

8. Hoe werkt dit in de gemeente Utrecht: Is het plaatsen van hekken en/of meer ‘openheid en zichtbaarheid’ vaker een reden voor kap? Wat is het beleid van het college op dit gebied en hoe vaak komt dit voor?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 dec. 2020
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

Schriftelijke vragen 291/2020

Deze week kreeg de Partij voor de Dieren het signaal dat er tientallen bomen zijn gekapt bij de Bouwspeeltuin in Lunetten. De bomen zouden zijn gekapt omdat er een hek geplaatst is. Er blijken echter ook bomen gekapt te zijn die het betreffende hek op dit moment helemaal niet in de weg zitten. De Partij voor de Dieren begrijpt overigens sowieso niet waarom bomen moeten wijken voor een hek, in plaats van de inrichting zo aan te passen dat de bomen ingepast kunnen worden. Wij hebben ook de reactie van de gemeente gelezen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom kiest het college ervoor om bomen te kappen voor het plaatsen van een hek, en niet voor het behoud van de bomen en verplaatsing of inpassing van het hek?

Bij de speelplaats was sprake van achterstallig onderhoud aan de bomen en het hek. Door verzakking van de walkant is het hek om de speeltuin heen gaan verzakken. Verder hadden de bomen ernstige onderliggende concurrentie waardoor zij zijn gaan wijken en fors in de lengte groeiden met als gevolg kans op stambreuk. In de slootkant hadden de bomen beperkte wortelbare ruimte, waardoor kans op windworp aanwezig was. Dit zorgde voor onveilige situaties voor de spelende kinderen in de speeltuin. Vanuit beheeroogpunt, en ter behoud van de bomen worden hakhoutsingels en knotbomen eens in de 3 à 5 jaar teruggezet door te kappen en te snoeien, Op deze locatie was dit noodzakelijke onderhoud
al langere tijd niet uitgevoerd. Aan de hand van boomveiligheidsinspecties is gekeken welke maatregelen noodzakelijk waren om de veiligheid voor spelende kinderen te waarborgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de snoei van bomen, de kap van 48 bomen, het vervangen en verplaatsen van het hek. Bij de uitwerking van de maatregelen is nauwkeurig bekeken hoe het belang van de bomen zo goed mogelijk kon worden gewaarborgd. Zo is het hek op een aantal plekken een halve tot een meter de speeltuin in geplaatst en op enkele plekken om een boom heen geplaatst. Om de groeimogelijkheden van de bestaande bomen te optimaliseren is een aantal bomen gekapt. Voor andere bomen is gekozen deze te snoeien. Bovenstaande maatregelen zijn er op gericht een goede balans te vinden voor deze twee houtsingels.

2. Er zijn bomen gekapt die precies naast bomen stonden (soms zelfs dichter bij het nieuw geplaatste hek) die wél konden blijven staan. Dat roept twijfels op over de noodzaak deze bomen te kappen, immers als de bomen ernaast geen belemmering voor het plaatsen van het hek vormden, waarom deze dan wel? Waarom zijn er ook bomen gekapt die niet ‘in de weg stonden’ van het hek?

Bij het antwoord op vraag 1 is al aangegeven dat de bomen elkaar ernstig beconcurreren op deze locatie. Er zijn hier afwegingen gemaakt vanuit veiligheidsoogpunt en beheeroogpunt. Vanuit veiligheidsoogpunt geldt dat het niet in elke situatie/groeiplaats haalbaar is een boom uit te laten groeien tot een hoogte van 25 meter. Meerdere bomen op een kluitje zorgt voor een slechte aanhechting in de stamvoet en extra concurrentiegroei (lengte). Om die reden worden dit soort singels als hakhout of knotbomen onderhouden. Vanuit beheeroogpunt worden hakhoutsingels en knotbomen eens in de 3 à 5 jaar teruggezet door te kappen en te snoeien, ter behoud van de bomen.

3. Is overwogen om bomen te snoeien in plaats van te kappen? Waarom niet?

Ja. Dit is zeker overwogen en is gebeurd. We hebben een deel van de bomen gesnoeid. Zie de
beantwoording van vraag 1 en 2.


4. Is overwogen om de plaatsing van het hek aan te passen aan de bomen, bijvoorbeeld iets meer naar binnen of naar buiten of niet kaarsrecht, en zo ruimte voor de bomen te laten?

Ja. Om ruimte voor de bomen te laten, is het hekwerk op een aantal plekken een halve tot een meter de speeltuin in geplaatst en op enkele plekken om een boom heen geplaatst. De hekken zijn uit veiligheidsoverwegingen niet schuin naar binnen of buiten geplaatst.

5. Hoeveel bomen zijn precies geveld voor dit hek, op welke manier is compensatie voorzien? (hoeveel, wat, waar en wanneer) Over scheefgegroeide bomen in het gebied: in de reactie van de gemeente stond “Deze bomen waren te scheef aan het groeien dat er een mogelijkheid tot vernielen van het bestaande hek op zou kunnen treden. [sic]”.

Er is melding bij de provincie gedaan voor het vellen van 71 bomen. Uiteindelijk hebben we maar 48 bomen hoeven te vellen. Zoals in de melding aangegeven, worden hier ook weer bomen voor teruggeplaatst. De nieuwe bomen komen ter vervanging van de geheel verwijderde bomen en zullen worden geplaatst in en rondom het Beatrixpark. Hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Omdat dit plan met meerdere afdelingen en bewoners(groepen) moet worden afgestemd is realisatie voorzien in het plantseizoen 2021-2022.

6. Waarom heeft het college er niet voor gekozen deze bomen te monitoren en pas op het moment dat de bomen mogelijk dreigen te vergroeien of om te vallen, deze bijvoorbeeld bij te snoeien?

Knotbomen en/of hakhout worden normaal gesproken eens in de 3 à 5 jaar kort gezet (geheel teruggezet op de oude knot). Zonder hekwerk of slootkant was dit onderhoud ook noodzakelijk geweest en was de snoei-ingreep met oog op veiligheid hetzelfde geweest.

7. Volgens de mail van de gemeente is de bouwspeelplaats nu ‘opener’ en is de ‘zichtbaarheid verhoogd’. Dit is toch niet de reden geweest om de bomen te kappen? Of wel?

Nee, dit is niet de reden tot kap geweest. Zie de beantwoording bij vraag 1,2 en 6.

8. Hoe werkt dit in de gemeente Utrecht: Is het plaatsen van hekken en/of meer ‘openheid en zichtbaarheid’ vaker een reden voor kap? Wat is het beleid van het college op dit gebied en hoe vaak komt dit voor?

Zoals bij het antwoord op vraag 1 aangegeven, was er sprake van achterstallig onderhoud en een onveilige situatie. Enkel de wens een bijvoorbeeld een hekwerk te plaatsen is geen reden voor het kappen van bomen. Evenmin is enkel de wens voor meer openheid reden voor kap van bomen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren