Raads­bij­drage Stati­ons­gebied


9 juli 2015

De PvdD kijkt graag even terug naar de afgelopen anderhalf jaar in de gemeenteraad voordat we het reces ingaan. En dan moeten wij constateren dat de gepresenteerde visies van dit college voor de Partij voor de Dieren onvoldoende zijn. Ook bij de visie op het stationsgebied 2de fase tasten wij te veel in het duister. Tijdens de commissie is de PvdD al uitgebreid ingegaan op ons idee over deze visie, onder andere onze grote zorgen over het creëren van een megatransferium aan de rand van het centrum. Dit zien wij absoluut niet zitten en dit zal dan ook zeker onze goedkeuring niet wegdragen.

Vanavond willen wij nog twee punten aanstippen waarvan wij in ieder geval willen dat ze concreet worden gemaakt in de visie. En dat zijn: de plannen voor een duurzaam en groen stationsgebied en het concretiseren van het begrip autoluw.

Het plan wordt ook wel ‘a Healthy Urban Boost’ genoemd. Prachtig, dat klinkt lekker gezond. Helaas moeten wij dan zelf gaan invullen wat een Healthy Urban Boost eigenlijk is. En dat is wel met meer dingen in deze visie het geval. De zogenoemde leidende principes van duurzaamheid en gezonde verstedelijking bijvoorbeeld. Werk deze begrippen eerst goed uit voordat een visie hier vanavond wordt afgetikt. Daarom dienen wij de volgende motie in.

En ten tweede zijn er vele bezorgde reacties te horen over het ontbreken van een concrete uitwerking van het autoluwe karakter van het Westplein. 15.000 vervoersbewegingen is niet autoluw en ook niet in overeenstemming met de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een groen, veelkleurig en levendig Westplein. De Partij voor de Dieren vindt maximaal 5000 verkeersbewegingen pas echt naar autoluw neigen.

Wij willen dan ook dat eerst het begrip ‘autoluw’ duidelijk wordt gedefinieerd in de toekomstvisie en daarna dit begrip met onderbouwing toe moet worden gepast. Daarnaast moet er veel beter onderzocht worden hoe we wél naar die maximaal 5000 bewegingen kunnen gaan en wat hiervan de effecten op de luchtkwaliteit en leefbaarheid van het Westplein en tevens de rest van Utrecht zullen worden. Daarom dienen wij de volgende motie in.

De Partij voor de Dieren pleit voor een pas op de plaats om eerst duurzaamheid, gezonde verstedelijking, vergroening, en autoluw uit te werken. Dank u wel.