Raads­bij­drage Raads­voorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grond­ex­ploi­tatie BEFU-terrein Hoograven


3 februari 2022

Op grote lijnen vindt de Partij voor de Dieren dit best een mooi plan, er komen veel woningen bij en dat is hard nodig, zoals ik ook in de commissie zei.

Er zijn nog een drietal bedenkingen.

Flora en Fauna
In het raadsvoorstel wordt besloten om ook te zorgen voor een goede aansluiting op de Liesboschwetering en het Liesboschpark. Dit is ook een gewenste groene verbinding.

Deze biedt kansen om dan ook gelijk de ecologie te versterken, maar dan moet je daar wel aandacht voor hebben (zodat ecologie niet uit het oog verloren wordt bij de realisatie van uitgangspunt 2i). Daarom een amendement.

Geluidsbelasting en gezondheid
Geluidshinder heeft ongezonde gevolgen en daar maakt de Partij voor de Dieren zich echt zorgen over. Een slechte nachtrust, stress, hoge bloeddruk. En geluid kan een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen. Wij begrijpen niet zo goed waarom dit tijdelijk niet erg zou zijn. Vanuit gezondheidsoogpunt zegt de GGD richtlijn dat je maximaal een jaar blootgesteld zou moeten zijn aan te hoge geluidsbelasting. Zelfs bij een jaar denk ik al: dat moet je niet willen. Nu wordt in dit voorstel gekozen voor 3-5 jaar.

In de tender voor het befu-terrein wordt nu opgenomen dat er in elk geval een acceptabel binnenniveau van 33 tot 38 dB moet zijn en dat er een goed ventilatiesysteem moet zijn.

Daarnaast mag er gekozen worden uit andere maatregelen, zoals

-optioneel een geluidsluwe zijde,
-de slaapkamers aan de geluidsluwe of minst belaste zijde,
-een goede buitenruimte
-en een beperkte woonduur.

Wij vinden het jammer dat niet ál deze maatregelen geëist worden, maar hebben vooral moeite met die laatste. Daarbij krijg je namelijk nog de stress van het na een bepaalde tijd je huis uit moeten bovenop de geluidsbelasting-stress. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om meer in te zetten op de geluidsluwe zijde als verplichte maatregel en de optie om in plaats daarvan de woonduur te beperken te schrappen. We dienen hiertoe een amendement in.

Duurzaamheid van de wooneenheden
Het amendement over circulariteit en duurzaamheid dat wij samen met Student en Starter indienen spreekt denk ik voor zich.

In de commissie heeft wethouder al toegezegd om natuurinclusief bouwen als suggestie mee te nemen waarop inschrijvingen bij de tender extra punten kunnen scoren. Dat is fijn, want dat scheelt vandaag weer een motie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie Bomenbeleid

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering 2022-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer