Raads­bij­drage Samen voor Overvecht


24 juli 2019

De Partij voor de Dieren is over het geheel gezien blij met dit ambitiedocument. Met de betrokkenheid van bewoners en de steun van de gemeente kunnen deze ambities tot mooie resultaten leiden voor Overvecht. We zien de concrete uitwerkingen dan ook graag tegemoet.

De wethouder heeft tijdens de commissiebespreking toegezegd dat bij de aanleg van het ‘groene lint’ niet alleen bewoners en lokale ondernemers betrokken worden, maar ook Natuur en Milieu Overvecht – dank voor die toezegging. Daarnaast reageerde de wethouder enthousiast op onze voorstellen om het groen tussen het Noorderpark en de Vecht beter te verbinden en om faunapassages aan te leggen bij wegen door de wijk. Maar omdat dit niet genoteerd is als toezegging, en wij dit wel heel belangrijk vinden, hebben we deze twee concretiseringen van het groene lint in een motie gezet, getiteld: ‘Ecologische uitwerking van het Groene Lint’:

Roept het college op:

• Bovenstaande plannen (te weten: faunapassages en groenblauwverbindingen) concreet uit te werken in het voor eind 2019 op te stellen plan van aanpak.

En dan, voorzitter, de uitbreiding van Sportpark Vechtzoom als een feit gepresenteerd. Wat onze fractie betreft is dit geval een uitstekend voorbeeld van hoe de groei van de stad de ecologie onder druk zet. Dit erkent het college ook in het antwoord op onze vragen 88/2019 (kenmerk 6162092). Voor de groeiende behoefte aan sportlocaties zou nu ecologisch zeer waardevol groen, waaronder monumentale bomen, gekapt moeten worden. En ook wordt er kunstgras aangelegd, en sporten op kunstgras is niet zonder risico’s, zo betogen vier hooglereren deze week. En daarom dienen we de motie in ‘Geen bomenkap voor Sportpark Vechtzoom’, met als dictum:

Roept het college op:

• Sportpark Vechtzoom niet uit te breiden ten koste van de daar aanwezige bomen;
• De uitbreiding van nieuwe sportvoorzieningen niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van de groenstructuur (dus geen bomenkap, geen vervanging van natuur door kunstgras, en geen lichtvervuiling).

Interessant voor jou

Raadsbijdrage APV

Lees verder

Raadsbijdrage Wijziging Afvalstoffenverordening en APV wegens invoeren Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer