Aan de slag met dieren­welzijn in dieren­winkels, tuin­centra, circussen en op kinder­boer­de­rijen


24 oktober 2016

Op verzoek van de Partij voor de Dieren gaan de wethouder Dierenwelzijn meer Utrechtse tuincentra en dierenwinkels bezoeken om te praten over de verkoop van dieren. Ook brengt hij het aantal en de soorten dieren die in circussen in Utrecht moeten optreden in kaart en bezoekt hij een diervriendelijke kinderboerderij in Odijk die, in tegenstelling tot Utrechtse kinderboerderijen, geen dieren fokt en naar het slachthuis brengt.

Dit is het resultaat van de inzet van de Partij voor de Dieren bij de commissiebehandeling van de Programmabegroting 2017 in de Utrechtse gemeenteraad. In deze begroting worden alle verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente vastgelegd. De Partij voor de Dieren vindt dat die begroting nog een stuk diervriendelijker kan.

De PvdD richtte zich tijdens deze commissiebehandeling met name op het verbeteren van dierenwelzijn met betrekking tot:

  1. De verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra (kijk ook hier)
  2. Het gebruik van dieren in circussen
  3. Het fokken en doden van dieren op kinderboerderijen

Verkoop van dieren
De wethouder ging op verzoek van de Partij voor de Dieren in 2015 en 2016 op bezoek bij Intratuin Koningsweg en Tuincentrum Overvecht in Overvecht. Resultaat hiervan is dat Intratuin Koningsweg gestopt is met de verkoop van konijnen en knaagdieren en dat het filiaal van Tuincentrum Overvecht hierover nadenkt. Er zijn nog meer tuincentra in Utrecht en ook diverse dierenwinkels waar dieren verblijven voor de verkoop. De PvdD vroeg de wethouder nu deze zaken ook te bezoeken, waarop de wethouder beloofde met een aantal winkels in gesprek te gaan over de verkoop van dieren. Natuurlijk hoopt de PvdD dat ook deze winkels vervolgens zullen stoppen met de verkoop van konijnen, knaagdieren én andere dieren, en in plaats daarvan zullen gaan verwijzen naar opvangcentra zoals Knaag & Ko van de Dierenbescherming in Amersfoort.

Dieren in circussen
Nu het verbod op het gebruik van een aantal (niet alle!) wilde dieren ongeveer een jaar oud is vond de Partij voor de Dieren het tijd om het college van B&W te vragen een voorkeursbeleid in te stellen voor circussen zonder dieren (dus ook geen kamelen, dromedarissen, zeeleeuwen, koeien, reptielen en andere dieren). Zo ver wilde de wethouder Dierenwelzijn nog niet gaan. Op verzoek van de PvdD gaat hij echter wel voor het Jaarverslag Dierenwelzijn 2017 in kaart brengen hoeveel en welke dieren er in Utrecht in circussen moeten optreden. Dat helpt om gerichter te ageren tegen het gebruik van dieren in circussen. Wordt vervolgd!

Dieren op kinderboerderijen
De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het fokken van dieren op kinderboerderijen, omdat dit ertoe leidt dat veel dieren naar een opfokbedrijf of de slacht worden gebracht. Dit gebeurde bijvoorbeeld onlangs met tien biggen die geboren waren op Griftsteede. Lees er hier meer over. De PvdD vroeg de wethouder Dierenwelzijn wederom iets te doen aan het fokbeleid op de Utrechtse kinderboerderijen en om net als de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan met kinderboerderijen om het dierenwelzijn aldaar te verbeteren. Hier was de wethouder niet toe bereid, omdat hij het beleid van de Utrechtse kinderboerderijen op dit moment goed vindt. De wethouder herhaalde zijn eerdere uitspraak dat hij de slacht van dieren bij het leven vindt horen, en dat hij dit niet erg vindt omdat dieren in de vee-industrie een erger leven hebben dan dieren op de kinderboerderij. Na aandringen van de Partij voor de Dieren wilde de wethouder wel op de uitnodiging ingaan om, net als de PvdD samen met de Dierenbescherming gedaan heeft, op bezoek te gaan bij de diervriendelijke kinderboerderij Dier en Wij in Odijk. Deze kinderboerderij fokt niet met dieren en brengt ze ook niet naar de slacht. De Partij voor de Dieren hoopt dat de wethouder tijdens dit bezoek zal inzien dat kinderboerderijen ook een diervriendelijk beleid kunnen voeren en vervolgens alsnog in gesprek gaat met de Utrechtse kinderboerderijen over hun fokbeleid.