Impuls voor biodi­ver­siteit en milieu in Utrecht door inzet Partij voor de Dieren


10 november 2016

Winst voor de biodiversiteit in Utrecht, dat is wat de Partij voor de Dieren heeft behaald bij de behandeling van de Programmabegroting 2017. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een PvdD-motie om meer flora en fauna in Utrecht te beschermen in het kader van de nieuwe Natuurwet. De PvdD kreeg ook een meerderheid voor motie Operatie Steenbreek, om vergroening van tuinen te bevorderen. Een motie van de ChristenUnie en de PvdD om lichtvervuiling tegen te gaan werd door de wethouder overgenomen.

De Partij voor de Dieren legde bij deze begroting wederom de nadruk op energieverspilling door open winkeldeuren en terrasverwarmers. Hier vroeg de partij al eerder aandacht voor, maar het college leek niet bereid hier maatregelen op te nemen. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Maar nu wel! Het college beloofde ons na het indienen van onze motie tegen terrasverwarming in gesprek te gaan met Koninklijke Horeca Nederland over milieuvriendelijke alternatieven. Hiermee wordt een idee van GroenLinks dat strandde in 2010 dankzij de Partij voor de Dieren eindelijk weer opgepakt door een wethouder. We zijn ook blij dat het college met het mkb gaat spreken over energieverspilling door open winkeldeuren, maar vinden het jammer dat er bij Handhaving geen budget is om er prioriteit aan te geven.”

Kappen met gratis maaltijden
Ook diende de partij samen met de SP een motie in tegen verspilling van voedsel en geld door de gemeenteraad, door op te roepen te ‘kappen met gratis maaltijden voor raadsleden’. Van Esch: “Ook al kreeg de Partij voor de Dieren voor elkaar dat er meer vegetarische opties worden geserveerd, toch wordt er na iedere maaltijd voorafgaande aan raadsvergadering heel veel eten weggegooid. De PvdD heeft diverse daklozenopvangadressen in Utrecht blij gemaakt met dit voedsel, maar er moet een structurele oplossing komen voor deze voedselverspilling. Door onze motie moet men zich voortaan aanmelden voor de maaltijd én hier zelf voor betalen.”

Wethouder aan de slag met lichtvervuiling
Samen met de ChristenUnie pleitte de Partij voor de Dieren wederom voor het drastisch verminderen van lichtvervuiling in Utrecht. Het college van B&W nam de motie van CU en PvdD tegen lichtvervuiling over en stuurt in januari 2017 een voortgangsbrief naar de gemeenteraad. Van Esch: “Hierbij houdt hij rekening met het feit dat de raad ook nog gaat spreken over het burgerinitiatief tegen lichtvervuiling van Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn. Maar dit is al een goed resultaat dat we na veel aandringen voor elkaar gekregen hebben!”.