Bomen gekapt voor een privézwembad


30 augustus 2017

De Partij voor de Dieren stelt morgen mondelinge vragen aan het college van B&W over het kappen van bomen voor de aanleg van een privézwembad en een aanbouw in Parkwijk (Leidsche Rijn). De partij wil weten waarom het college een privézwembad belangrijker lijkt te vinden dan bomen. Daarnaast heeft het college zich volgens de PvdD niet gehouden aan de bezwaartermijn tegen de kap van de bomen.

De Partij voor de Dieren is op deze bomenkap gewezen door de Utrechtse Bomenstichting. PvdD-raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren heeft al vele vragen gesteld over bomenkap in Utrecht, en ook nu weer lijkt het erop dat bomen in Utrecht geen prioriteit krijgen van het college. Dit terwijl bomen een belangrijke ecologische waarde hebben, maar ook onder meer zorgen voor een gezonde lucht, een schuilplaats voor dieren en goed zijn voor de psychische en fysieke gesteldheid van mensen. We willen daarom ook weten welke sancties het college kan en gaat opleggen aan de eigenaar van de grond voor het te vroeg kappen van deze bomen.”

Als reden voor het verlenen van een kapvergunning noemt het college dat er nog andere bomen in de omgeving staan die ook bijdragen aan luchtkwaliteit en ecologie. De Partij voor de Dieren vindt dit een slappe reden waar dieren, mensen en de natuur niets aan hebben.

De vragen zijn hier te vinden.

Foto's: Utrechtse Bomenstichting