College schuift wensen Daals­epark van bewoners en PvdD aan de kant


21 januari 2019

Tot teleurstelling van de Partij voor de Dieren en bewoners stelt het college van B&W voor om toch woningen te gaan bouwen in het Daalsepark. Wij willen heel graag het park behouden, omdat er al zo weinig groen is in het stationsgebied en in de wijk Noordwest.

De kwaliteit van het groen in het park wordt door het college vooral beoordeeld vanuit de 'recreatieve kwaliteit'. Dat bomen, zeker naast zo'n drukke verkeersweg, ook van grote meerwaarde zijn voor onder meer de luchtkwaliteit, de gezondheid van passerende verkeersdeelnemers en dieren, lijkt buiten beschouwing te blijven in de beoordeling van het college.

De Partij voor de Dieren vindt dat de bestaande groenstructuur moet worden beschermd. Dat betekent dat wij vinden dat er op deze plek niet nóg meer bomen gekapt moeten worden dan in de afgelopen jaren al gebeurd is, en dat ontwikkeling juist aangegrepen moet worden om zoveel mogelijk groen te versterken en toe te voegen.

Opnieuw is voor dit college de 'verdienopgave' leidend: er is besloten dat dit stukje grond geld moet opleveren, en dus wordt behoud van de bomen, of het groene voorstel van de direct omwonenden, terzijde geschoven. Het aantal toe te voegen woningen is dusdanig minimaal, zeker in relatie tot alle andere ontwikkelingen in het stationsgebied, dat dat volgens de Partij voor de Dieren extra bomenkap niet rechtvaardigt! De plannen van het college worden nog in de gemeenteraad besproken en natuurlijk blijft de Partij voor de Dieren dan inzetten op behoud van het park.

Zie ook: