Partij voor de Dieren: “Festi­va­li­sering Utrecht loopt uit de hand”


PvdD stelt meer dan 40 vragen aan college van B&W over onder meer duur­zaamheid, ecologie en spreiding

28 januari 2019

De Partij voor de Dieren vindt dat het college van B&W onvoldoende inzet op onder meer duurzaamheid, ecologie en het tegengaan van overlast door het toenemende aantal evenementen in Utrecht. Ook vindt de partij het college niet daadkrachtig genoeg bij het opstellen van locatieprofielen voor evenementen, en is ze teleurgesteld over de collegebijeenkomst hierover. Raadslid Maarten van Heuven: “De insteek van die bijeenkomst was verkeerd en er was nauwelijks ruimte voor inhoudelijke vragen. Doordat het college evenementen alleen vanuit de portefeuille economie benadert, worden duurzaamheid, natuur en omgeving vergeten. Wat de PvdD betreft moet dit onderwerp veel breder benaderd worden.”

De Partij voor de Dieren zet zich al sinds 2014 in tegen de festivalisering van Utrecht. De partij is niet tegen festivals en evenementen, maar wil voorkomen dat deze ten koste gaan van dieren, natuur, milieu en inwoners van Utrecht. De partij vraagt al jaren om een parkenvisie, waarin afspraken over bijvoorbeeld ecologie, relatie met omwonenden en hersteltijden van het groen worden vastgelegd. Na jaren aandringen beloofde het college in 2017 zo’n parkenvisie te gaan opstellen, maar het resultaat ervan is nog steeds niet beschikbaar. Tevens blijft de partij vragen om evenementen zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden met zo min mogelijk negatieve impact op de omgeving. Dit college, maar ook het vorige, beziet volgens de PvdD evenementen echter vooral vanuit een economisch oogpunt (meer bestedingen, meer bezoekersaantallen, meer entertainment) en dat maakt de aanpak rond evenementen problematisch voor onder meer ecologie, duurzaamheid en leefbaarheid voor mens en dier. Ook ziet de Partij voor de Dieren bij het college geen daadkracht om écht aan de slag te gaan met een evenementenbeleid dat past bij Utrecht.

“Wegwerpplastic en dieselaggregaten écht niet meer van deze tijd
Namens de Partij voor de Dieren zegt raadslid Maarten van Heuven: “Festivalorganisatoren staan te springen om een plek in Utrecht. Vaak geeft de gemeente zelfs subsidie. Dat geeft ons als raad de positie om wat terug te eisen. Het gebruik van bijvoorbeeld wegwerpplastic voor consumpties of het inzetten van dieselaggregaten voor stroom, is écht niet meer van deze tijd. Wij willen dat alle evenementen die in Utrecht georganiseerd worden een zo klein mogelijke – het liefst geen - ecologische voetafdruk hebben. Dat kan door als gemeente faciliteiten te bieden, zoals groene stroompunten of statiegeldbekers. Wat de PvdD betreft worden er geen evenementenvergunningen meer verleend aan evenementen die zich niet duurzaam organiseren. Maar ook vinden wij dat het college moet stoppen met de inzet op een ongebreidelde groei van het aantal (grootschalige) evenementen in Utrecht. Het is op een gegeven moment écht genoeg”.

Hersteltijd voor parken na evenementen
PvdD-raadslid Anne Sasbrink vult aan: “Parken en natuurgebieden hebben helaas veel te lijden onder evenementen, bijvoorbeeld door zwaar materieel waardoor de bodem verdicht, het achterblijven van afval en het verstoren van dieren die in en rond het gebied leven. Wij vragen om een zeer zorgvuldig beleid dat rekening houdt met de draagkracht van verschillende locaties: bijvoorbeeld door specifiek per park aan te geven welk type evenement er kan plaatsvinden, op welke manier rekening gehouden moet worden met aanwezige flora en fauna, en door na elk evenement een hersteltijd in te lassen waarin het park met rust gelaten wordt. Op die manier zorgen we ervoor dat de parken ook in de toekomst nog mooie groene plekken zijn waar inwoners ontspanning kunnen vinden en vogels en andere dieren de ruimte kunnen krijgen voor onder meer het vinden van voedsel en nestplaatsen.”

Om beter zicht te krijgen op het beleid dat het college wel steeds belooft, maar niet daadwerkelijk ontwikkelt, heeft de Partij voor de Dieren meer dan 40 schriftelijke vragen gesteld. De schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over festivalisering zijn te vinden op https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-festivalisering-locatieprofielen-duurzaamheid.

Gerelateerd nieuws

Burgemeester Utrecht pleit eindelijk voor verbod op vuurwerk

Partij voor de Dieren Utrecht is aangenaam verrast door de uitspraak van burgemeester Van Zanen om een verbod op sier- en kna...

Lees verder

Utrechtse ondernemers stoppen met verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie

Dankzij een motie van Partij voor de Dieren Utrecht beloofde de wethouder Economie Utrechtse winkeliers en marktkooplieden te...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief