Utrecht helpt reptielen op verzoek PvdD


10 augustus 2016

De Partij voor de Dieren is blij dat de wethouder Dierenwelzijn zich samen met 18 andere wethouders uitspreekt tegen het houden van bepaalde soorten reptielen. De Partij voor de Dieren had de wethouder hierom gevraagd tijdens de behandeling van het onderwerp Dierenwelzijn tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2016 van de gemeente Utrecht.

Wethouder Jansen schreef samen met 18 collega's uit andere gemeenten een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Zij willen dat hij snel komt met een lijst voor reptielen, waarop staat welke reptielen wel en welke niet als huisdier gehouden mogen worden. De Partij voor de Dieren is tegen het houden van alle reptielen als huisdier, omdat er geen mogelijkheid bestaat om reptielen hun natuurlijke gedrag te kunnen laten vertonen in een huiselijke situatie.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Op 15 juni 2016 vroegen wij de wethouder of hij, net als het college van B&W van Rotterdam, bij de staatssecretaris aan wilde dringen op een positieflijst voor reptielen. Dit naar aanleiding van de vondst van twee krokodillen in een woning van een Amsterdamse drugsdealer. Er is al een dergelijke lijst voor zoogdieren, waar bijvoorbeeld wasberen en stinkdieren niet op staan. Deze dieren zijn niet geschikt als huisdier en wat ons betreft krokodillen, slangen, leguanen en schildpadden ook niet. De wethouder gaf op 15 juni nog aan dat zolang er geen krokodillen worden aangetroffen in Utrecht, hij het niet nodig vond bij de staatssecretaris aan de bel te trekken. Groot was onze blijdschap en verrassing dan ook toen we 13 juli 2016 in de media lazen dat de wethouder tóch met ons pleidooi aan de slag is gegaan en zich inzet voor de reptielen in Utrecht. Dit voorkomt heel veel dierenleed.”

Als reactie op de brief van de wethouders laat het ministerie van Economische Zaken weten dat er eind volgend jaar een positieflijst komt voor reptielen, amfibieën en vogels. De Partij voor de Dieren heeft hier landelijk hard voor geknokt, net als voor de positieflijst voor zoogdieren, die dit jaar werd ingevoerd. Op een positieflijst staan dieren die volgens het ministerie wél gehouden mogen worden. De dieren die er niet op staan zijn dus verboden.

Hieronder staat het deel van onze bijdrage van 15 juni 2016 dat over reptielen gaat:

Gevaarlijke dieren
Na de vondst van twee krokodillen in een woning van een Amsterdamse drugsdealer vroeg Partij voor de Dieren Rotterdam aan hun college van B&W hoe zij tegenover het houden van gevaarlijke reptielen staat. Het college gaf aan dat zij het met de Partij voor de Dieren eens is dat bepaalde soorten niet gehouden zouden moeten worden en gaat bij de staatssecretaris aandringen op een zo spoedig mogelijke invoering van een positieflijst voor reptielen. Vooruitlopend op deze positieflijst wil het Rotterdams college onderzoeken of er een verbod op het houden van gevaarlijke reptielen opgenomen kan worden in de APV. Is de wethouder bereid het voorbeeld van Rotterdam te volgen door een brief naar de staatssecretaris te sturen met hetzelfde verzoek en óók onderzoek uit te voeren naar opname in de APV? Wij kunnen u de antwoorden van het Rotterdams college toesturen.