Vraag­tekens bij vuur­werkshow Maxi­mapark


11 november 2014

De Partij voor de Dieren wil niet dat er op 17 december 2014 een vuurwerkshow plaatsvindt in het Máximapark in Utrecht. Ook de gemeente Utrecht is tegen de show, maar is volgens de provincie te laat met bezwaar maken*. De Partij voor de Dieren wil weten waarom de gemeente te laat is met reageren. Tevens roept de PvdD in schriftelijke vragen de gemeente op minder vuurwerkshows in Utrecht te (laten) organiseren.

UPDATE 13 NOVEMBER: de vuurwerkshow gaat niet door! De PvdD verwacht nog wel antwoord op haar schriftelijke vragen.

De vuurwerkshow wordt voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd op sportpark Desto in het Máximapark. Volgens de gemeente past de geplande vuurwerkshow niet op dit sportpark, onder andere omdat er vorig jaar veel klachten van omwonenden binnenkwamen en omdat er veel rotzooi achterbleef na het evenement.

Er gaan stemmen op om de vuurwerkshow op een andere locatie in het Máximapark te organiseren, maar de Partij voor de Dieren is ook hier geen voorstander van. Raadslid Eva van Esch: “Wij zien de vuurwerkshow het liefst helemaal niet doorgaan, vanwege het negatieve effect op flora en fauna en het milieu én de overlast voor omwonenden. Wij vragen het college van B&W voor ons in kaart te brengen hoeveel vuurwerkshows er in de gemeente worden georganiseerd en pleiten ervoor dit aantal tot een minimum terug te brengen.”

De schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kunt u hier vinden.

* De provincie Utrecht geeft een zogenaamde ontbrandingsvergunning af