Successen bij slotdebat Program­ma­be­groting 2015


7 november 2014

Tijdens het slotdebat van de Programmabegroting 2015 op 6 november 2014 behaalde de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren diverse successen voor dieren en natuur. Al tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota werden onze moties aangenomen voor een diervriendelijker en groener Utrecht, maar ook nu komt Utrecht weer een stapje dichterbij een stad met meer compassie voor dieren, natuur en milieu.

Zo gaf wethouder Jansen van Dierenwelzijn als reactie op ons pleidooi tegen bont aan dat “Het dragen van bont ongelofelijk 1970 is” en dat “Iedereen die bont koopt niet goed bezig is”. Daarnaast was wethouder Everhardt van Volksgezondheid het met de PvdD eens dat het signaleren en rapporteren van dierenmishandeling belangrijk is. Hij instrueert op ons verzoek dan ook buurtteammedewerkers om gevallen van dierenmishandeling te melden op dezelfde manier zoals ze gevallen van huiselijk geweld zouden melden. Dit omdat bij de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook dierenmishandeling plaatsvindt en bij een derde van de geconstateerde gevallen van dierenmishandeling er ook sprake is van huiselijk geweld.

Onze motie ‘Sprietjes of dikke bomen’ werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. In deze motie pleit de PvdD er onder andere voor dat de gemeente altijd rekening houdt met het bestaande groen bij bouwprojecten en dat bomenkap echt alleen plaatsvindt als het niet anders kan. Als er dan toch gekapt wordt, dan komen er bomen voor in de plaats die dezelfde boomwaarde hebben als de gekapte komen.

Het amendement ‘Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht’, dat we indienden over het Afsprakenkader Duurzame Evenementen werd ook aangenomen. Gemeenteraadslid Eva van Esch: “Dit is een duidelijk signaal naar dit college om het stimuleren van duurzame evenementen geen ondergeschoven kindje te laten worden. Ook in 2015 blijft de stad zich nu gelukkig volop inzetten voor mooie evenementen die zo minder mogelijk onze aarde aantasten.”

Niet al onze moties haalden het: de motie ‘Help padden en kikkers hogerop’ kreeg onvoldoende steun van de gemeenteraad. Per jaar verdrinken of verhongeren tienduizenden kikkers, padden en andere kleine dieren in rioolputten in Utrecht. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente maatregelen neemt, zodat deze dieren zelfstandig uit rioolputten kunnen klimmen, bijvoorbeeld met een ‘kikkertrap’. Ondanks dat de motie niet genoeg steun kreeg, blijven we aandacht vragen voor deze dieren in de gemeenteraad en daarbuiten. In het voorjaar wordt het nieuwe rioolplan besproken en daar zullen wij opnieuw aandacht vragen voor diervriendelijke maatregelen in rioolputten.

Ook onze motie ‘Lekker lopen in een bus’, over het stimuleren van ouders en kinderen om zonder de auto naar school te komen, werd niet door een meerderheid in de raad gesteund. Het college gaf aan dat zij al op andere manieren kinderen stimuleert lopend of op de fiets naar school te gaan.

Van Esch: “Er zijn mooie stappen gezet tijdens deze begrotingsbehandeling. Maar er is nog heel veel te doen om van Utrecht een écht gezonde, groene en diervriendelijke stad te maken.”

Gerelateerd nieuws

PvdD tegen verruiming uitstootnorm BASF

Deze week werd bekend dat de chemische fabriek BASF in De Meern (Utrecht) een verruiming wil van de huidige uitstootnorm. Zij...

Lees verder

Vraagtekens bij vuurwerkshow Maximapark

De Partij voor de Dieren wil niet dat er op 17 december 2014 een vuurwerkshow plaatsvindt in het Máximapark in Utrecht. Ook d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief