Monde­linge vragen Een nóg donkerder Nacht van de Nacht in Utrecht


Indiendatum: 28 sep. 2023

Mondelinge vragen 3, 28 september 2023

Zaterdag 28 oktober is het weer zover: de Nacht van de Nacht. De gemeente Utrecht doet al jaren mee aan dit jaarlijkse evenement, dat aandacht vraagt voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en verspilling van energie.

Er is steeds meer kennis over de negatieve invloed van lichtvervuiling op het gedrag en de gezondheid van insecten, vogels, vleermuizen en andere dieren én de gezondheid van mensen. Utrecht is helaas nog steeds een van de steden met de meeste lichtvervuiling in Nederland. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, Volt en de ChristenUnie zien dat graag anders en vraagt zich af welke extra inspanningen het college dit jaar verricht om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan. Wij hebben de volgende vragen:

1. In hoeverre breidt het aantal locaties waar het licht uit gaat tijdens de Nacht van de Nacht zich uit ten opzichte van 2022? Graag een toelichting.

In 2022 koos het college ervoor om ten opzichte van 2021 bij niet méér eigen gebouwen en bouwwerken het licht uit te doen.

2. Welke mogelijkheden ziet het college om zowel dit jaar als de komende jaren bij steeds meer eigen gebouwen en bouwwerken zoals bruggen in de stad het licht uit te doen?

3. Het college stuurde eerdere jaren een persbericht uit waarin zij “inwoners en andere instanties en organisaties” opriep om ook aan de Nacht van de Nacht mee te doen. Gaat zij dat dit jaar weer doen, en zijn er dit jaar vanuit de gemeente nog meer inspanningen om bedrijven mee te laten doen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om dit jaar extra inspanningen te verrichten om woningcorporaties bij de Nacht van de Nacht te betrekken, en ook met hen in gesprek te gaan over lichtvervuiling gedurende het hele jaar (naar aanleiding van klachten vanuit meerdere bewoners)? Zo nee, waarom niet?

5. Wat doet het college nu om lichtvervuiling gedurende de rest van het jaar in Utrecht tegen te gaan? Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Jeroen Bart, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Myrthe Minnaert, BIJ1
Joachim Cornielje, PvdA