Monde­linge vragen Nationale Week zonder Vlees en Zuivel


Indiendatum: 15 feb. 2024

Mondelinge vragen 3, 15 februari 2024

Van 4 tot en met 10 maart aanstaande vindt de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel plaats.

De Stichting Nationale Week Zonder Vlees organiseert deze week sinds 2018, en voegde in 2022 ook zuivel aan het lijstje toe, mede vanwege de grote negatieve milieu-impact van de zuivelindustrie. Inmiddels rolt de stichting deze campagne internationaal steeds verder uit. Vaker plantaardig eten kost weinig moeite en heeft een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu.

De Partij voor de Dieren vroeg het toenmalig college in 2018 of zij bereid was de gemeente Utrecht ook aan deze week mee te laten doen en zij gaf toen aan dat ze de vegetarische opties meer naar voren zouden schuiven tijdens deze week. Gezien de voortschrijdende klimaat- en biodiversiteitscrisis is het van belang om nu daadwerkelijk een stap te maken en van 4 tot en met 10 maart alleen plantaardige opties te serveren in de bedrijfsrestaurants van de gemeente. Het is tenslotte ‘de week zonder vlees en zuivel’, niet ‘de week waarin we vlees en zuivel wat meer naar achteren schuiven’.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren en Volt de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en Volt eens dat dit initiatief een ideale aanleiding is om aandacht te vragen voor de impact van vlees- en zuivelconsumptie op gezondheid, klimaat en dierenwelzijn, en dat deelname door de gemeente Utrecht een goed idee is? Zo nee, waarom niet?

2. Gaat het college zich aansluiten bij de Week zonder Vlees en Zuivel door in die week enkel plantaardige opties aan te bieden in haar bedrijfsrestaurants en hieraan binnen de gemeentelijke organisatie en via haar communicatiekanalen aandacht te besteden? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om – net als in 2018 - ook andere bedrijven, instellingen en scholen in Utrecht te wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan dit initiatief om zo de impact te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt

Indiendatum: 15 feb. 2024
Antwoorddatum: 15 feb. 2024

Mondelinge vragen 3, 15 februari 2024

Van 4 tot en met 10 maart aanstaande vindt de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel plaats.

De Stichting Nationale Week Zonder Vlees organiseert deze week sinds 2018, en voegde in 2022 ook zuivel aan het lijstje toe, mede vanwege de grote negatieve milieu-impact van de zuivelindustrie. Inmiddels rolt de stichting deze campagne internationaal steeds verder uit. Vaker plantaardig eten kost weinig moeite en heeft een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu.

De Partij voor de Dieren vroeg het toenmalig college in 2018 of zij bereid was de gemeente Utrecht ook aan deze week mee te laten doen en zij gaf toen aan dat ze de vegetarische opties meer naar voren zouden schuiven tijdens deze week. Gezien de voortschrijdende klimaat- en biodiversiteitscrisis is het van belang om nu daadwerkelijk een stap te maken en van 4 tot en met 10 maart alleen plantaardige opties te serveren in de bedrijfsrestaurants van de gemeente. Het is tenslotte ‘de week zonder vlees en zuivel’, niet ‘de week waarin we vlees en zuivel wat meer naar achteren schuiven’.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren en Volt de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en Volt eens dat dit initiatief een ideale aanleiding is om aandacht te vragen voor de impact van vlees- en zuivelconsumptie op gezondheid, klimaat en dierenwelzijn, en dat deelname door de gemeente Utrecht een goed idee is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ik ben het ermee eens dat dit initiatief een ideale aanleiding is om aandacht te vragen voor de impact van vlees- en zuivelconsumptie op gezondheid, klimaat en dierenwelzijn. Het is een goede aanleiding om daar extra aandacht voor te vragen.

2. Gaat het college zich aansluiten bij de Week zonder Vlees en Zuivel door in die week enkel plantaardige opties aan te bieden in haar bedrijfsrestaurants en hieraan binnen de gemeentelijke organisatie en via haar communicatiekanalen aandacht te besteden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De tweede vraag van mevrouw De Vries is of wij ons aansluiten bij de week zonder vlees en zuivel door alleen plantaardige opties aan te bieden. De achterliggende doelstellingen van de stichting worden door het college onderschreven en ook al toegepast in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants. De strategie van het college is om door verleiding en stimulering de transitie naar een meer plantaardige consumptie te bewerkstelligen. Dat is een zaak van lange adem. De ervaring heeft geleerd dat het rigoureus stoppen met het aanbieden van vlees en zuivel averechts werkt. Klanten komen dan niet meer naar de gemeentelijke bedrijfsrestaurants, maar gaan ergens anders vlees en zuivel consumeren. Dat roept ook tegenstrijdige reacties op, wat het college juist niet beoogt. Het college wil zich dus aansluiten bij het initiatief, maar tegelijkertijd wel zijn eigen strategie handhaven. Deze week zullen dus alle gerechten in de bedrijfsrestaurants zo veel als mogelijk zonder vlees en zuivel bereid worden. Vleeswaren en zuivel zullen in de vitrine zo veel mogelijk naar achteren geschoven worden, maar wel beschikbaar blijven, vanwege de keuzevrijheid voor iedere klant en in lijn met de overall-strategie. In de interne communicatiekanalen zal het college ook de nodige aandacht geven aan het initiatief.

3. Is het college bereid om – net als in 2018 - ook andere bedrijven, instellingen en scholen in Utrecht te wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan dit initiatief om zo de impact te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Is het college bereid om andere bedrijven, instellingen en scholen te wijzen op dit initiatief? Het college wil graag een inspirerend berichtje delen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Wat voor de gemeentelijke kantines geldt, geldt ook voor bijvoorbeeld schoolkantines.

Aanvullende vraag: Dank aan de wethouder voor het antwoord. Het is fijn dat de gemeente hiermee aan de slag wil gaan en vlees en zuivel nog iets verder naar achteren wil schuiven. Het liefst zien we natuurlijk dat vlees en zuivel überhaupt in die week verdwijnen. Een week is natuurlijk maar een week en een lange adem is een lange adem, maar dit loopt al sinds 2018. De wethouder heeft gesproken over keuzevrijheid, maar vindt zij niet dat er ook met enkel plantaardig eten heel veel keuze is en veel te kiezen valt?

Antwoord: Ik ben het daar hartstochtelijk mee eens. Dat wil het college nu juist laten zien. Als je de kantine van het stadskantoor binnenkomt, zie je eerst de plekken waar de maaltijden bereid worden. Daar kan men een brede variatie aan gerechten zien. Ik hoop dat dit de mensen overtuigt dat zij de vitrines met zuivel en vlees voorbij kunnen lopen.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt