Monde­linge vragen Vieze boten op de Kromme Rijn - deel 3


Indiendatum: 9 mrt. 2023

Mondelinge vragen 5, 9 maart 2023

Op 4 maart berichtte de krant Het Bunniks Groentje over het opheffen van de vergunningsplicht voor motorboten op de Kromme Rijn.

In 2018 (schriftelijke vragen 63) en 2022 (schriftelijke vragen 10) stelden wij ook al vragen over dit onderwerp. Exemplarisch voor de situatie is dat de gemeente Utrecht, de gemeente Bunnik en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden steeds naar elkaar kijken als het gaat over het tegengaan van vieze boten op de Kromme Rijn. In HDSR stelde Water Natuurlijk recent schriftelijke vragen over dit onderwerp. In 2022 schreef het college nog zich geen zorgen te maken over het mogelijk vervallen van het vergunningensysteem en dat dit pas zou worden beëindigd op het moment dat de Kromme Rijn enkel nog toegankelijk zou zijn voor emissievrije vaartuigen.

De Kromme Rijn is van grote waarde voor biodiversiteit, natuurkwaliteit en een gezonde leefomgeving voor mensen en dieren. Vieze boten op de Kromme Rijn verstoren en vervuilen de natuur veel meer dan andere boten. Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn ontstemd over het opheffen van de vergunningplicht en hebben de volgende vragen:

  1. In 2022 schreef het college nog dat de betrokken overheden op één lijn leken te zitten met betrekking tot een verbod voor emissievaartuigen op de Kromme Rijn en dat dit op ambtelijk niveau uitgewerkt werd. Hoe is dit overleg met Bunnik en HDSR verlopen en deelt het college de verbazing van PvdD en GL over het opheffen van de vergunningsplicht?
  2. Wat is de reden dat er nog steeds geen aanpassing in de regelgeving (op grond van de Scheepvaartverkeerswet, dan wel op grond van de APV) is doorgevoerd om een verbod op gemotoriseerd vaarverkeer mogelijk te maken?
  3. Wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat de gemeente zelf bevoegd gezag wordt voor vergunningen in eigen wateren?
  4. Kan het college toezeggen om zo snel mogelijk met HDSR in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat het opheffen van de vergunningplicht wordt teruggedraaid en daarbij ook in te zetten op het verder aanscherpen van deze vergunningplicht?
  5. Wat kan het college nog meer doen om zo snel mogelijk een verbod op boten op fossiele brandstoffen in te (laten) voeren?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks