Monde­linge vragen Weer kievits­eieren vernietigd nabij Haar­rijnse Plas


Indiendatum: 20 apr. 2023

Via Leidsche Rijn Nieuws: “Op zaterdag 15 april vond het Nederlandse Toppers muziekfestival plaats aan de Haarrijnse Plas in Utrecht. Voor de parkeerplaats van bezoekers werd een braakliggend terrein bij The Wall gemaaid om betere toegang te bieden. Tot grote schok van vogelliefhebbers werden hierbij drie kievitsnesten met ieder vier eieren volledig vernietigd. De eieren met jonge kuikens zouden deze week uitkomen.” Er zijn in het verleden helaas meerdere keren dodelijke incidenten met kieviten door maaien en parkeren geweest nabij de Haarrijnse Plas, en de Partij voor de Dieren stelde hier vragen over.

En dat doen we nu weer, met steun van GroenLinks en Volt:

  1. Hoe kan het gebeuren dat als de gemeente Utrecht op de hoogte was van de aanwezigheid van de nesten, ze toch vernietigd konden worden?
  2. Was het college ervan op de hoogte dat er op deze plek gemaaid en geparkeerd zou gaan worden voor het genoemde festival? Zo nee, op welke manier gaat het college de organisator hierop aanpakken? Zo ja, wat is er misgegaan bij de gemeente?
  3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de mensen van Vogelringstation De Haar om te kijken hoe de kievit het beste beschermd en geholpen kan worden in het gebied, aangezien dit gebied ook onlangs zo is aangepast, dat er minder ruimte is voor kieviten? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt

Indiendatum: 20 apr. 2023
Antwoorddatum: 20 apr. 2023

Via Leidsche Rijn Nieuws: “Op zaterdag 15 april vond het Nederlandse Toppers muziekfestival plaats aan de Haarrijnse Plas in Utrecht. Voor de parkeerplaats van bezoekers werd een braakliggend terrein bij The Wall gemaaid om betere toegang te bieden. Tot grote schok van vogelliefhebbers werden hierbij drie kievitsnesten met ieder vier eieren volledig vernietigd. De eieren met jonge kuikens zouden deze week uitkomen.” Er zijn in het verleden helaas meerdere keren dodelijke incidenten met kieviten door maaien en parkeren geweest nabij de Haarrijnse Plas, en de Partij voor de Dieren stelde hier vragen over.

En dat doen we nu weer, met steun van GroenLinks en Volt:

  1. Hoe kan het gebeuren dat als de gemeente Utrecht op de hoogte was van de aanwezigheid van de nesten, ze toch vernietigd konden worden?
  2. Was het college ervan op de hoogte dat er op deze plek gemaaid en geparkeerd zou gaan worden voor het genoemde festival? Zo nee, op welke manier gaat het college de organisator hierop aanpakken? Zo ja, wat is er misgegaan bij de gemeente?
  3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de mensen van Vogelringstation De Haar om te kijken hoe de kievit het beste beschermd en geholpen kan worden in het gebied, aangezien dit gebied ook onlangs zo is aangepast, dat er minder ruimte is voor kieviten? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt

Antwoord: Allereerst het antwoord op vraag 1. Voor dit evenement zijn twee vergunningen verleend. In de omgevingsvergunning is een van de voorschriften dat er een broedvogelcontrole is. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de graslanden die mogelijk als parkeerplaats worden gebruikt. Wij hebben geprobeerd te achterhalen hoe dit nu toch is gebeurd. De beheerder van het terrein heeft de organisator erop gewezen dat het gras in april hoog kan staan en dat dit met het oog op het parkeren waarschijnlijk gemaaid zal moeten worden. Daar is een vaste aannemer voor aangeraden die ook goed op de hoogte is van de noodzaak van het houden van die broedvogelcontrole. Dat er vervolgens gemaaid is, is duidelijk, maar wij hebben nog niet kunnen achterhalen door wie, onder welke omstandigheden en hoe dit dus ook heeft kunnen gebeuren.
Het antwoord op vraag 2 is ja; het parkeren is onderdeel van die evenementenvergunning geweest. We waren op de hoogte van de suggestie om te maaien. In de vergunning zit de verplichting om een broedvogelcontrole te houden, zoals ik eerder al zei. Als deze was gedaan, zou de aanwezigheid van de kievitsnesten moeten zijn gebleken. De verantwoordelijkheid van het opvolgen van de verplichtingen uit de vergunning ligt natuurlijk in eerste instantie bij de organisator en het lukt ons als gemeente niet om hier dagelijks op toe te zien bij alle evenementen in de stad.
Het antwoord op vraag 3 is dat wij zeker bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Wij spreken ook jaarlijks met het Vogelringstation over de vraag op welke terreinen en op welke wijze weidevogelbeheer toegepast moet worden.
Het antwoord op vraag 4 is dat wij het buitengewoon vervelend vinden dat er opnieuw vogels verstoord zijn tijdens het broeden en dat de nesten en eieren vernield zijn. Hieruit blijkt eigenlijk dat er bij evenementen meer zorg en aandacht uit moet gaan naar de broedende vogels. De organisatoren van evenementen op Haarrijn zullen we in de vergunningsprocedure nog
nadrukkelijker wijzen op de noodzaak van het uitvoeren van de broedvogelcontrole en het nemen van maatregelen. We gaan in gesprek met het parkmanagement om afspraken te maken over het maaien van de graslanden voor evenementen en de communicatie daarover naar organisatoren en zullen ook over deze specifieke casus nog met de organisator contact opnemen.