Monde­linge vragen Zwerf­afval en voed­seldum­pingen Park de Gagel Overvecht


Indiendatum: mei 2020

Al meer dan een jaar krijgt de Partij voor de Dieren signalen uit Overvecht over zwerfafval en brooddumpingen in en rond Park de Gagel. In het water en op de grond worden veel broden en andere voedingsresten gedumpt (voor eenden) en afval wordt daar ook veelvuldig achtergelaten. Er staat wel een bord tegen het voederen, maar dit bord is niet zichtbaar genoeg en helpt ogenschijnlijk ook niet tegen het dumpen. In juni 2019 brachten we dit ter sprake bij de Voorjaarsnota 2019 [1], maar zo te horen zijn er geen verbeteringen te bemerken in en rond Park de Gagel. We horen ook dat meldingen bij de gemeente niet opgepakt worden.

De Partij voor de Dieren en het CDA hebben dan ook over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Erkent het college dat in Park de Gagel veel brood en ander voedsel wordt gedumpt? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

2. Erkent het college dat er veel zwerfafval (ook hele vuilniszakken en tassen met huisafval, naast prullenbakken en elders) in Park de Gagel wordt gedumpt, dat onder meer veelvuldig in het water terechtkomt, met gevaarlijke gevolgen voor waterdieren? Zo nee, wat zijn dan de ervaringen van het college?

3. Herkent het college het beeld dat met meldingen bij de gemeente niets gedaan wordt? Zo ja, hoe gaat de gemeente deze en vergelijkbare meldingen beter afhandelen?

4. Indien het college de klachten niet herkent: is het college bereid onderzoek te doen naar de problemen hier en ze alsnog aan te pakken, waar mogelijk in overleg met omwonenden? Zo nee, waarom niet?

5. Wat is de stand van zaken rond de broodvergisters in Overvecht en andere wijken?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP