Schrif­te­lijke vragen Varia­setje open­staande vragen dieren, natuur en milieu


Indiendatum: 6 jul. 2020

Schriftelijke vragen 156/2020

De Partij voor de Dieren is aan het ‘opruimen’ geslagen zo vlak voor de zomer en bundelt een reeks losse en openstaande vragen in deze variaset:

Boswachters landgoederen

1. Omdat het wellicht nu nog actueler is geworden door corona en ongewenste bewegingen op de landgoederen, zijn we benieuwd of de burgemeester al iets met de toezegging bij antwoord 5 van deze vragen heeft gedaan: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-boswachters-voelen-zich-onveilig (“Daarom sluiten wij ons graag aan bij de oproep van vraag 5, want de capaciteit is kwetsbaar.”). Oftewel zich als gemeente Utrecht aansluiten bij de oproep richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor meer (financiële steun) aan groene BOA’s en boswachters (zie het AD: www.ad.nl/binnenland/boswachters-vrezen-voor-hun-veiligheid-en-eisen-maatregelen~a577df33). Kan het college de PvdD hierover nader informeren en indien er nog niets gebeurd is: wanneer gaat dit gebeuren?

Raadsbrief Groen Rotsoord

2. In hoeverre is de Vogelopvang betrokken bij de consultatie en andere gesprekken? Indien ze niet betrokken zijn, waarom niet? (al beantwoord voor IPvE Rotsoord, maar nog niet voor Groen Rotsoord)

Metalen confetti en afval

3. Begrijpen wij goed dat metalen en plastic serpentine (lange strookjes) ook onder het confettiverbod valt?

Op grond van het Activiteitenbesluit is ‘degene die de inrichting drijft’ verantwoordelijk voor het ‘zo vaak als nodig’ verwijderen van ‘materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting’.

4. In hoeverre geldt dit Activiteitenbesluit ook voor MKB en bedrijven zoals KFC en McDonald’s? Bijvoorbeeld bij de KFC bij de Haarrijnseplas wordt slecht opgeruimd, zeker buiten hun parkeerterrein, bij de sloten ernaast e.d., met alle gevolgen van dien voor dieren en natuur.

Polder Rijnenburg (na een werkbezoek)

5. In de polder staan veel paarden zonder enige vorm van beschutting tegen zon. Mag dat zomaar? Zo nee, wat kan de gemeente hieraan doen? Zo ja, wat is het schuilstallenbeleid van de gemeente, specifiek voor dit gebied, waarbij we vanzelfsprekend ook benieuwd zijn naar het beleid voor de hele gemeente en voor alle dieren (ook bijvoorbeeld koeien en schapen)?

6. Mogen hazen hier wel geschoten worden (dat gebeurt hier)? Zo ja, met welke reden(en) en door wie? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

7. We meenden een soort luchtbuks te horen die vogels verdrijft van fruitbomen. Mag dat zomaar? Zo nee, hoe wordt dit bestreden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren