Utrecht maakt dankzij PvdD kleine opper­vlakten groener en biodi­verser


15 november 2019

Een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot microvergroening van Utrecht is overgenomen door het college van B&W. Dit wil zeggen dat het college gaat inventariseren hoe kleine oppervlakten in Utrecht vergroend en meer biodivers kunnen worden. Op deze manier komt er in Utrecht meer ruimte voor flora en fauna, iets wat de Partij voor de Dieren hard nodig vindt.

In de motie, die voor indiening al door een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad gesteund werd, roept de Partij voor de Dieren het college op om gemeentebreed en met input van bewoners een inventarisatie te maken van kleine oppervlaktes openbare ruimte die vergroend kunnen worden en bij het inventariseren oog te hebben voor kansen om de openbare ruimte zo biodivers mogelijk in te vullen.

PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “Op veel locaties in de stad zijn kleine stukjes versteende openbare ruimte, bijvoorbeeld in middenbermen en op vluchtheuvels, of op brede trottoirs die niet helemaal gebruikt worden. Ook zijn er veel plekken met kleine stukjes gras die best wel wat bloemrijker gemaakt kunnen worden, zodat de biodiversiteit toeneemt. Wij vinden groen beter dan grijs en we zijn blij dat andere partijen én het college het met ons eens zijn!”

Wethouder Van Hooijdonk reageerde op de motie met de woorden dat zij volmondig wilde toezeggen aan de slag te gaan met mogelijkheden voor 'snippergroen'. De motie werd mede ingediend door de PvdA, VVD, D66 en GroenLinks.

Stop CETA!
Tijdens de begrotingsbehandeling sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich, naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren en de SP, ook uit tegen het internationale handelsverdrag CETA. Hiermee wil de raad Utrecht beschermen tegen mogelijke Canadese en Amerikaanse claims op beleid om huurwoningen en gezondheidszorg betaalbaar te houden. PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “Deze motie zien we als extra druk naar de Tweede Kamer om tegen CETA te stemmen en hiermee een stokje te steken voor massale vrijhandel.”