PvdD protes­teert tegen onnodige bomenkap op de Malies­ingel


2 maart 2018

Onlangs heeft de gemeente een vergunning verleend voor het kappen van deze es aan de Maliesingel. Reden: het aanleggen van een tijdelijke bouwweg om het bouwmateriaal voor het bouwen van 9 villa’s op het terrein erachter mogelijk te maken. Terwijl even verderop een pad ligt dat ook gebruikt kan worden voor dit vervoer en vervoer via het spoor ook een optie was.

Raadslid Eva van Esch: “Helaas is dit niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Bomen worden geofferd op het altaar van de economie: steeds weer zien we dat het college kapvergunningen uitgeeft zodat bomen gekapt kunnen worden om plaats te maken voor wegen, parkeerplaatsen, werkzaamheden of gebouwen. Geld krijgt prioriteit boven het belang van groen en gezonde lucht. Deze boom is het zoveelste slachtoffer van dit groeidenken.”

Enkele weken geleden liet het college, bestaande uit D66, GroenLinks, VVD en SP, in reactie op vragen van de Partij voor de Dieren weten dat deze boom kon blijven staan en de bouwweg erlangs aangelegd zou worden, waarbij voldoende beschermende maatregelen genomen zouden worden om te voorkomen dat de bomen aan de Maliesingel beschadigd zouden raken door het bouwverkeer. In deze antwoorden werd het belang van de boom, die voor vele inwoners van de stad bijdraagt aan de schoonheid van de singel, aan gezonde lucht en waardevol is voor vogels en insecten, nog door het college onderschreven. Kort daarna werd er echter toch een kapvergunning door de ontwikkelaar van de woningen aangevraagd. Tot verbazing van de Partij voor de Dieren werkte het college mee aan het gemak voor de ontwikkelaar en verleende de kapvergunning in plaats van de ontwikkelaar op het alternatief te wijzen.

Van Esch: “Belachelijk dat het college hieraan meewerkt. Bomen worden onnodig opgeofferd om het een bouwer makkelijk te maken. Dan heb ik het nog niet eens over de afweging tussen het belang van het bouwen van 9 nieuwe woningen en het belang van behoud van deze boom voor de stad en al haar inwoners. Als men iets meer moeite zou doen dan was de kap van deze boom gewoon onnodig voor het bouwen van deze woningen.”

Aanvullende schriftelijke vragen n.a.v. kapvergunning

Schriftelijke vragen over de aanleg van de bouwweg

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren De Groene Belofte van Utrecht volgens NMU en Green Office

De Partij voor de Dieren, vertegenwoordigd door PvdD kandidaat Maarten van Heuven, werd gisterenavond door Green Office Utrec...

Lees verder

Partij voor de Dieren voert actie tegen grootschalige bomenkap Golfclub De Haar

De Partij voor de Dieren voerde vandaag actie tegen de bomenkap voor de uitbreiding van Golfclub De Haar. Met borden met de t...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief