Schrif­te­lijke vragen Kippen en ratten in het Juli­anapark


Indiendatum: 8 jul. 2020

Schriftelijke vragen 161/2020

Op 23 april 2020 stelde de Partij voor de Dieren de mondelinge vragen Dumphanen in het Julianapark. Met de dieren in het park gaat het volgens een fauna-expert, met wie wij op werkbezoek gingen in het Julianapark, niet goed. We constateerden dat veel te veel mensen deze dieren voederen, terwijl er een bord bij de ingangen staat “verboden voedsel te dumpen” (wat de voederende mensen vast niet verstaan onder het voederen van de kippen), maar ook dat er grote hoeveelheden (beschimmeld) brood op diverse plekken in het park worden gedumpt en er minstens 15(!) rattenvallen in het park staan genaamd Eko1000. Hierin voeren ratten - en mogelijk ook andere kleine dieren - een gruwelijke en langdurige verdrinkingsdoodsstrijd, terwijl het college in december 2019 aangaf primair in te zetten op preventie. De ratten komen op de grote hoeveelheden voer af en worden vervolgens gelokt naar deze vreselijke vallen. Daarnaast zijn er in het park meer hanen dan hennen, met als gevolg dat de hennen meerdere keren per dag ‘gepakt’ worden en kaal gepikt worden op hun rug.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ermee bekend dat in het Julianapark nog altijd veel voedsel gedumpt wordt voor en gevoederd wordt aan de aanwezige kippen?

2. Is het college ermee bekend dat er in het Julianapark extreem dieronvriendelijke rattenvallen staan?

3. Wanneer en waarom is er gekozen voor de Eko1000 rattenvallen voor het doden van ratten en door wie worden deze vallen beheerd? En hoeveel kosten deze vallen stadsbreed op jaarbasis op het gebied van ‘beheer en onderhoud’?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat – om te voorkomen dat er ratten op het park afkomen – meer en vooral moet worden ingezet op het tegengaan van het voederen van de kippen? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het verwijderen van de rattenvallen een logische stap is in het kader van preventie? En is het college dan ook bereid om ze te verwijderen in het kader van de nieuwe Aanpak Plaagdierbestrijding, en in het Julianapark optimaal in te zetten op preventieve maatregelen? Zo nee, waarom niet?

6. In welke parken, landgoederen en andere plekken in Utrecht zijn nog meer van deze rattenvallen te vinden en hoeveel? Is het college bereid om ook hier deze vallen te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

7. In hoeverre heeft het college nu contact met (advies)organisaties over de kippen, hanen en kuikens in het Julianapark, en zo ja, welke? En is bij het college bekend dat er nog steeds zorgen zijn van bewoners en bedrijven over het vangen en doden van deze dieren, zowel door de gemeente als door particulieren of bestrijdingsbedrijven?

8. In hoeverre houdt de stadsecoloog het welzijn van deze en andere dieren in het park in de gaten?

De aanwezigheid van de hennen, hanen en kuikens in het park trekt volgens de fauna-expert het dumpen van nog meer kippen aan, maar ook het wegvangen van de dieren en hun eieren om ze op te eten. De expert geeft aan dat het beter is om ze allemaal onder te brengen bij een goede opvang, zodat zowel deze dieren als het park ontlast en beschermd worden.

9. In hoeverre heeft het college er zicht op dat er niet alleen voedsel, maar ook nog steeds hanen, hennen en kuikens gedumpt worden in het Julianapark?

10. Is het college het met de fauna-expert eens dat het met de hennen in het park niet goed gaat? Zo nee, waarom niet?

11. Zijn er wel eens pogingen door het college ondernomen om de dieren bij een diervriendelijke opvang onder te brengen (ook om te voorkomen dat er straks dieren worden gedood door de gemeente of anderen!)? Zo ja, kunt u daar mee over vertellen? Zo nee, kan het college toezeggen dat de gemeente Utrecht nooit overgaat tot het vangen van deze dieren om ze te (laten) doden en/of door te verkopen naar een commercieel bedrijf (zoals in april 2014 is gebeurd met Kaapse eenden, zie https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-verkoop-kaapse-eenden-aan-dierenhandel)?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren