Raads­bij­drage Herplant­plicht bij bestem­mingsplan algemene regels


2 februari 2023

Voorzitter, tegelijk met het Chw (Crisis- en herstelwet)-bestemmingsplan-algemene regels stellen we vandaag enkele wijzigingen in de regels voor het kappen van bomen vast. Die regels staan zowel in het voorliggende bestemmingsplan als in de APV.

Het college zegt naar aanleiding van de evaluatie van het bomenbeleid enkele verbeteringen in deze regels doorgevoerd te hebben. Die zien we, maar de Partij voor de Dieren heeft ook nog drie verbeterpunten die wij zo snel mogelijk willen vaststellen.

Dat zijn overzichtelijke wijzigingen. De onderwerpen kwamen anderhalf jaar geleden ook al uit de evaluatie van het bomenbeleid. Er wordt dus al langer, ook in de ambtelijke organisatie, over nagedacht. Door ze vandaag vast te stellen heeft Utrecht al eerder dan over een paar jaar meer en betere bomen.

1. Herplant 14 maanden

Het eerste punt is de termijn van herplant. Bij het invoeren van de herplantplicht kozen we een maximum van 3 jaar. Dat was omdat het soms om een heel ruimtelijk plan gaat en directe herplant dan niet haalbaar is. In de praktijk wordt die 3 jaar nu echter voor álle gekapte bomen gehanteerd, en meestal is dat helemaal niet nodig, omdat er prima direct in het eerstvolgende plantseizoen een nieuwe boom kan komen. We stellen daarom nu een termijn van 14 maanden voor, met daarbij een uitzonderingsmogelijkheid voor het college als de situatie om een langere termijn vraagt. Amendement 1: Herplant­termijn van 14 maanden na vergunde kap

Omdat illegale kap in een ander artikel staat moet dat met een tweede amendement. De strekking is hetzelfde, maar dan 14 maanden voor herplant na illegale kap. Amendement 2: Herplant­termijn van 14 maanden na illegale kap

2. Herplant gelijkwaardig

Op dit moment zijn er geen voorwaarden voor de herplant, anders dan 1-op-1 vervangen. Dat betekent dat een boom die waardevol is voor insecten kan worden vervangen door een steriele boom waar de biodiversiteit niets aan heeft. Of dat een boom met veel bladvolume wordt vervangen door een boom die hittestress nauwelijks tegengaat. Daarom een amendement om ervoor te zorgen dat herplant gelijkwaardig is, bijvoorbeeld door meer bomen terug te planten: het eerste amendement daarover geldt voor vergunde kap. Amendement Minimaal gelijkwaardige herplant na vergunde kap.

Amendement 4 geldt voor illegale kap: Amendement Minimaal gelijkwaardige herplant na illegale kap.

3. Na illegale kap áltijd herplantplicht opleggen

    Tenslotte. Onder de regels voor illegale kap (zowel in de APV als het bestemmingsplan), staat nu dat het college een herplantplicht op KAN leggen. Dat impliceert dat het een keuze is. Dat willen wij niet. Herplant MOET na illegale kap standaard gebeuren.

    Daarom sluit ik af met de volgende motie: Herplantplicht na illegale kap.

    In een bestemmingsplan mag je alleen geen gebodsbepalingen opnemen en het college wil de mogelijkheid houden om uitzonderingen te maken. Daarom geen amendement, maar een motie, waarin de raad uitspreekt dat het college altijd herplant oplegt na illegale kap. En als het college meent een uitzondering te moeten maken, stelt zij de raad daarvan op de hoogte.