Partij voor de Dieren vraagt om mensvrije zones


Ruim­te­lijke Strategie Utrecht is teveel gericht op groei van de stad en recreatie door de mens

19 juli 2021

De plannen van het college van B&W voor de ontwikkeling van de stad in de komende 20 jaar hebben met het doel om sterk te groeien een fundamenteel verkeerd uitgangspunt. Het college wil tot 2040 groeien met 100.000 inwoners, 60.000 woningen bouwen en veel nieuwe bedrijven en toeristen naar Utrecht lokken. De Partij voor de Dieren heeft grote moeite met de inzet van het college op groei van de stad. Daarover spraken we in juni en juli in de Utrechtse gemeenteraad (onder de noemer Ruimtelijke Strategie Utrecht, of RSU).

We stelden kritische vragen, vroegen het college waar nu eindelijk de grenzen aan de groei zijn, en vroegen met een motie om in elk geval ook rekening te houden met een scenario waarin de stad minder hard groeit (een voorstel dat een meerderheid van de raad helaas niet nodig vond). En hoewel er in deze nieuwe versie meer aandacht en ruimte lijkt te zijn voor meer groen en biodiversiteit in de stad, wordt het groen door het college nog steeds vooral gezien als een ‘voorziening’ met (recreatie)functies voor mensen. Daarom vroegen wij om ‘mensvrije’ oftewel ‘publieksvrije’ zones. Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde voor onze motie!

Uit de bijdrage van PvdD-raadslid Anne Sasbrink in de commissie op 10 juni 2021: “Als we alleen maar meer groen toevoegen omdat er meer en meer mensen in willen recreëren, dan komen tegelijkertijd dieren in het huidige groen steeds meer in de verdrukking. Dat zien we nu al in Amelisweerd, waar de natuur platgelopen wordt door mensen en rustige plaatsen waar dieren terecht kunnen voor voedsel, veiligheid en voortplanting verdwijnen. En dat zien we in Leeuwesteyn, waar dieren ontheemd raken, doodgereden worden of doodgaan van de honger. De mens maakt steeds meer gebruik van het grondgebied van Utrecht. En de dieren als oorspronkelijke bewoners leggen het loodje. En de Partij voor de Dieren vindt het tijd om iets terug te doen voor dieren.

Mensvrije zones
De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om ‘mensvrije zones’ aan te wijzen. Wat we hiermee bedoelen: gebieden waar mensen gewoon niet mogen komen, tenzij voor bijvoorbeeld groenonderhoud. En dat zijn dus gebieden waar dieren optimaal en ongestoord hun eigen gedrag kunnen vertonen. Dat kan bijvoorbeeld aan de randen van de stad in polder Ruigenhoek of in Ockhuizen. Maar het zou ook moeten op plekken die altijd vrij rustig waren, maar nu in rap tempo steeds drukker worden, zoals Maarschalkerweerd, het Markiezenbos of Park de Koppel. Kan de wethouder toezeggen om dit concept over te nemen en uit te werken? Met de toevoeging van mensvrije zones zou deze RSU namelijk een stuk inclusiever worden.”

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli jl. dienden we een motie in getiteld ‘Publieks­vrije zones voor de Utrechtse biodi­ver­siteit’, waarin we het college vroegen bestaande zones te behouden waar mensen niet mogen komen en het aantal mensvrije zones uit te breiden, zodat meer dieren gebruik kunnen maken van de rust. Omdat het college naar aanleiding van de RSU toch al aan de slag gaat met een ‘schaalsprong groen’, kan het toevoegen van publieksvrije zones daar direct in meegenomen worden. Een meerderheid van de gemeenteraad was het met ons eens, dus dit betekent dat dieren in bepaalde gebieden minder overlast van mensen te verduren hebben en krijgen. Want de stad is niet alleen van en voor de mens, maar ook van en voor de dieren!

NB Ook leuk om te vermelden is dat we met moties voor elkaar hebben gekregen dat er geen tramverbindingen worden ingepland in ecologisch waardevolle gebieden als Amelisweerd, Landgoed Oostbroek en Koppelpark Lunetten. We dienden niet alleen een motie over de trams in bij de behandeling van de Ruimtelijke Strategie Utrecht, maar ook bij de behandeling van het Mobiliteitsplan op dezelfde dag. Zo weten we zeker dat alle plannen die hierover gaan rekening houden met onze aangenomen moties!

Gerelateerd nieuws

Voorjaarsnotaperikelen rond dieren, natuur en milieu

De afgelopen maand heeft de Utrechtse gemeenteraad zich druk beziggehouden met de Voorjaarsnota 2021 en de Jaarstukken 2020 v...

Lees verder

Doe mee aan onze Dierendagactie voor Dierenvoedselbank Utrecht!

Maandag 4 oktober is het weer Dierendag! De Utrechtse raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil die dag graag Dierenvoeds...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief