Raads­bij­drage Raads­voorstel Omge­vings­visie Merwe­deka­naalzone deel 2 uitwerking van de Ruim­te­lijke Agenda


7 oktober 2021

Vandaag hebben we het over omgevingsvisie deel 2 voor de Merwedekanaalzone. En eigenlijk lijkt het alsof er niet eens zoveel verandert als we naar de plannen kijken ten opzichte van deel 1 van drie jaar geleden. Er zijn amendementen om sociale huur beter te borgen, er zijn veel voorstellen om het aantal bruggen te beperken en opnieuw ook een amendement voor een realistisch maximaal aantal woningen. En opnieuw is er een coalitie die vasthoudt aan onrealistische plannen en een wethouder die ondanks alles treurt dat er geen brede meerderheid voor die plannen is.

Biodiversiteit
Maar om toch nog iets positiefs te zeggen. In de nu voorliggende omgevingsvisie komt de biodiversiteit er een stuk beter vanaf. Drie jaar geleden werd er unaniem een amendement aangenomen waardoor we nu in de plannen een degelijke ecologische verbinding tussen park Transwijk en het Merwedepark zien. En ook natuurinclusief bouwen en de ideeën om de Utrechtse “Big Five” een plek te geven in het plangebied zijn echt een mooi lichtpuntje in deze plannen.

Maximaal aantal woningen
Maar helaas voorzitter, die groene aspecten zijn dan ook gelijk het enige dat goed geregeld is. Drie jaar geleden probeerden we ook al met een amendement te bewerkstelligen dat er een goed plan zou komen om het in de MER verantwoorde aantal van maximaal 6000 woningen te laten uitwerken. Dat haalde het niet. Het nieuwe college probeerde met een nieuwe MER alsnog rond te rekenen dat 10.000 zou passen, maar ook dat lukte niet. De Partij voor de Dieren denkt dan: volg die conclusies, doe wat verstandig en realistisch is, en maak een goed plan voor 6000 woningen.

Minder woningen is om een heleboel redenen een heel goed idee: Met minder woningen heb je minder verkeersbewegingen, dan heb je daarvoor minder infrastructuur nodig, minder bruggen. En minder woningen verbruiken minder energie, dus dan zou de Merwedekanaalzone klimaatneutraal kunnen worden. En minder woningen geeft meer ruimte per huishouden en meer ruimte buiten, dan kom je dichter in de buurt van de groennorm en is er misschien ook ruimte voor ruimere woningen. We dienen daarom samen met de PvdA een amendement in om het aantal woningen te maximeren op 6500 voor de Merwedekanaalzone.

Klimaatneutraal
En voorzitter, ik zei het al, minder huishouden verbruiken ook minder energie. De Merwedekanaalzone wordt met 10.000 woningen 75% energieneutraal. En dat terwijl dit college, maar de Partij voor de Dieren ook, de ambitie heeft om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden als stad. Maar ja, als we dus steeds genoegen nemen met minder, dan gaat dat “zo snel mogelijk” nog heel lang duren. Als je echt klimaatneutraal wilt worden en dat zo snel mogelijk wilt doen, zorg er dan in elk geval voor dat alles wat we nieuw toevoegen in onze stad klimaatneutraal is. Want als we nog niet eens voor de nu al aanwezige huishoudens georganiseerd krijgen dat die klimaatneutraal zijn, laten we dan niet nog meer huishoudens met energievraag gaan toevoegen. De ruimte voor duurzame energieopwekking die we nog kunnen toevoegen in de gemeente hebben we hard nodig om de bestaande vraag te voldoen. Gedragsverandering en technische mogelijkheden kunnen mogelijk in de toekomst nog wel gaan bijdragen aan klimaatneutraal worden. Maar momenteel is totaal onzeker of, hoe en wanneer dit gebeurt. Vandaar dat ik een amendement indien omdat wij vinden dat de Merwedekanaalzone klimaatneutraal moet worden.

Bruggen
En tenslotte de bruggen. Ook dat lijkt een deja-vu van drie jaar geleden. Toen werden moties aangenomen die vroegen een voorkeursvariant met maximaal 1 brug in deelgebied 5 uit te werken, en ook een variant met maximaal 1 brug. En maximaal 1, dat is dus ook 0.

Bruggen kosten een hoop geld, leiden tot onnodige verkeersstromen in Rivierenwijk en Dichterswijk die daar niet op ingericht zijn, maken de oevers en de biodiversiteit kapot, zijn niet alleen barrières in de hoofdgroenstructuur maar ook op het water, en zijn als de bestaande bruggen nou echt een goede transformatie zouden krijgen misschien niet eens nodig.

De Partij voor de Dieren ziet de Merwedekanaalzone zeker als geschikte locatie om te verdichten. Maar tot op zekere hoogte en die hoogte ligt bij 6500 woningen. Met dat aantal is er volgens ons geen noodzaak voor bruggen. Daarom dienen wij met een heleboel andere fracties amendementen in om die bruggen uit de plannen te schrappen.

Amen­dement
Geen brug bij de Waal­straat Merwe­dekanaal
Amendement Geen brug Zijl­diep­straat (Maximaal 1 brug)
Amen­dement
Schrap de Heycopbrug
Amen­dement
Schrappen bruggen deel­gebied 6

Afsluitend
Voorzitter, ik rond af. Deze locatie en toch ook wel de ambities van het college hadden het echt in zich om een prachtig project te worden. Helaas constateren wij dat het college té hard van stapel wil lopen als het gaat om groei. En we herhalen maar weer eens: er zijn grenzen aan de groei. Die grenzen worden met dit plan grof overschreden. Dat stemt ons treurig. Hopelijk gaat er met de ingediende amendementen nog een en ander gerepareerd worden. Want dat zou ertoe kunnen leiden dat we het plan toch zouden kunnen steunen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Specifieke (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen kunstwerk bibliotheek Neude 11

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer