Raads­bij­drage Slotdebat Kader­brief en Jaar­stukken


16 juli 2020

Voorzitter, zes fracties voor mij hebben (ongetwijfeld) stil gestaan bij het virus dat onze samenleving al maanden ontwricht. De gevolgen waren groot, mensen werden ziek en stierven, het openbare leven lag plat, veel mensen zaten geïsoleerd thuis en medewerkers in de zorg werkten zich de pleuris voor een rotsalaris (in alle risico). Veel mensen hebben ook positieve effecten ervaren: de lucht was schoon, de wegen waren leeg en de natuurhobbyboeken en vogelgidsen waren niet aan te slepen.

Iedereen die zegt dat corona onverwacht kwam, heeft het mis. Virologen waarschuwen al jaren voor de wereldwijde verspreiding van een zoönose, en dat is een virus dat van dieren op mensen overspringt. Iedereen die zegt dat dat we terug moeten naar de tijd van voor corona heeft het eveneens mis. We moeten namelijk andere keuzes gaan maken met betrekking tot de economie, met hoe we met dieren en hun leefgebied omgaan.

In de commissies hebben we al aangegeven dat we positief zijn over de koers van de kaderbrief: niet inzetten op bezuinigingen, financiële instrumenten breed inzetten, investeringen naar voren halen – en dat bij het laatste ook groen en klimaat worden benoemd, is in onze ogen meer dan logisch en ook noodzakelijk. Want laten we niet vergeten dat we ook midden in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis zitten.

Als Partij voor de Dieren hebben we dit jaar vijf moties en een amendement.

Ontstaan van corona
Laten we gelijk bij het begin beginnen. De uitbraak en verspreiding van corona is ontstaan en bevorderd door menselijk gedrag. Onze collega Cees Bos van Stadsbelang heeft nu al een paar maal de chaostheorie aangehaald: een vlinder kan een orkaan veroorzaken. En hier toegepast: keuzes die in Utrecht gemaakt worden over bijvoorbeeld economie, inkoop en consumptie kunnen wereldwijde en verstrekkende gevolgen hebben, ook bij het ontstaan en verspreiden van zoönosen. En aangezien we allemaal graag een nieuwe uitbraak willen voorkomen, heb ik de volgende motie.

Een stad, regio of land met een sterk internationale economie is extra kwetsbaar voor wereldwijde crises. En zo’n internationale economie draagt ook sterk bij aan de verspreiding van virussen. Economische groei is in onze ogen vooral een probleem, en geen oplossing, en een internationale economie is dat helemaal. En los daarvan: terechtkomen in een wedloop om het internationale geld is uiterst inefficiënt, we geloven meer in het versterken van een lokale en duurzame economie. Daarom de volgende motie.

Mobiliteit
Door corona hebben we tegenvallende inkomsten. En soms komen tegenvallers en idealen met elkaar overeen. Als Partij voor de Dieren vinden het volstrekt onwenselijk dat een vervuilend iets als een auto gratis gestald mag worden in de openbare ruimte. Het huidige parkeerbeleid zorgt ervoor dat betaald parkeren beetje bij beetje wordt ingevoerd, en dat we ook blijven sleutelen aan parkeerrayons. En ook zijn er gewoon teveel auto’s in de stad. Ons voorstel is: laten we zo snel mogelijk betaald parkeren in de hele gemeente invoeren, en laten we ook de kosten voor een tweede parkeervergunning flink ophogen. Zo voorkomen we misschien wèl dat de Westelijke Stadsboulevard vol blijft lopen en besparen we de inwoners van Noordwest een hoop vieze lucht. Daarom de volgende motie.

Voorzitter, een groot probleem is de Noordelijke Randweg Utrecht. Het is duidelijk dat de variant met drie onderdoorgangen er niet gaan komen, dat er desondanks tientallen miljoen ontbreken en dat de financiële risico’s immens zijn vanwege de overspannen bouwmarkt en stikstof. Ook problematisch: er moeten 1200 bomen voor plat, Overvecht wordt er niet beter van, het trekt meer auto’s naar Utrecht dan het auto’s uit de stad haalt, en het stimuleert om de fiets en het OV in te ruilen. En dit alles wat indruist tegen zo ongeveer al het Utrechtse eigen beleid, en toch ondersteunen we dit met een gemeentelijke bijdrage van bijna 40 miljoen. Een flink rijtje nadelen. Ziet iemand eigenlijk nog een voordeel?

Daarom dienen wij een amendement in: laat oorspronkelijke planvorming met ongelijkvloerse kruisingen zitten, en kies voor het alternatieve Spoor 2.

Gevolgen van Corona
Deze zomer gaan we minder op vakantie. De parken en landgoederen zullen extra druk worden, en waar mensen wel in staat zin om hun flessen wijn en bier, barbecuepakketten en pizzadozen naar het park te sjouwen, lukt het ze vaak niet om het afval mee naar huis te nemen. En als bouwplannen naar voren worden gehaald, neemt daarmee ook het bouwafval toe, net als het risico op het beschadigen van bomen. Extra toezicht en handhaving is nodig. Maar als we hier over beginnen, krijgen we te horen dat het met de capaciteit van VTH wel goed zit. Dat geloven we niet. Daarom deze motie.

Klimaatneutraal
Vandaag bespreken we ook de Jaarstukken 2019. Zoals we in de commissie zeiden, zijn we blij dat er meer aandacht voor dierenwelzijn is in de verantwoording. Zo weten we beter hoe het gaat met de dieren in onze stad. We zijn ook blij dat er ook wat meer geld gaat naar dierenwelzijn. En ook al is het maar een peulenschil op een begroting van 1,3 miljard euro – zoals wij zelf zeggen: alle kleine beestjes helpen.

Wel zijn we ontevreden over de manier waarop het college verantwoording aflegt over de ambitie ‘klimaatneutraal zo snel mogelijk’. In de jaarstukken 2019 zijn indicatoren opgenomen zijn die iets moeten zeggen over de ambitie klimaatneutraal, maar concrete informatie ontbreekt bij de meest essentiële indicatoren. En waar wél cijfers zijn ingevuld, is de realisatie vervolgens vaak lager dan de doelstelling. Nu verdienen vage ambities het om geschrapt te worden, maar eerst doen we een poging om hem aan te scherpen. Daarom onze laatste motie.